Poniedziałek, 30 marca 2020

Strona główna

Archiwum

Galerie zdjęć

Toronto rental Stereo Car subcompact Fiat Enterprise rent a weekend special

Historia miejscowości

Parafia

» Informacje» Historia parafii» Cmentarz» Schola» Chór parafialny» Fotokronika

Szkoła

» Historia szkoły» Zespół "Brzezina"» Drużyna Harcerska

Punkt przedszkolny

Koło Gospodyń Wiejskich

OSP Brzeziny

Rada Sołecka

Stowarzyszenie SBiP

» O stowarzyszeniu» Dokumenty» Działalność

Ludzie stąd

Prasa

» Pismo "Brzezina"» Gazetki szkolne» Pismo Parafialne SANCTUS» Biuletyn "Brzezina"» Prasa lokalna

Z naszej kuchni

Rozkłady jazdy

Przydatne kontakty

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

2011-01-31

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola rozpoczyna nabór wniosków o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach na rok szkolny 2011/2012. Wnioski mogą składać rodzice dzieci urodzonych w latach 2006-2008. Przyjmowanie wniosków będzie się odbywać w terminie do 31 marca 2011 r. Wnioski złożone po tym terminie będą traktowane jako rezerwowe.

Zasady naboru

1. Na rok szkolny 2011/2012 będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2. Dzieci pięcioletnie będą odbywały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym.

3. Dzieci przyjmowane będą w kolejności zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, Nr 56, poz. 458):
- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

4. Dodatkowe kryteria przyjęć to:
- dzieci zameldowane na terenie Gminy Morawica,
- dzieci obojga rodziców pracujących,
- dzieci kontynuujące kolejny rok w przedszkolu,
- dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

 5. Termin składania wniosków od dnia 1.02.2011 do 31.03.2011r.

 6. Wnioski zostaną rozpatrzone do 30 kwietnia 2011 r. 

 


« Powrót do archiwum
© Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola