Sobota, 23 marca 2019

Strona główna

Archiwum

Galerie zdjęć

Toronto rental Stereo Car subcompact Fiat Enterprise rent a weekend special

Historia miejscowości

Parafia

» Informacje» Historia parafii» Cmentarz» Schola» Chór parafialny» Fotokronika

Szkoła

» Historia szkoły» Zespół "Brzezina"» Drużyna Harcerska

Punkt przedszkolny

Koło Gospodyń Wiejskich

OSP Brzeziny

Rada Sołecka

Stowarzyszenie SBiP

» O stowarzyszeniu» Dokumenty» Działalność

Ludzie stąd

Prasa

» Pismo "Brzezina"» Gazetki szkolne» Pismo Parafialne SANCTUS» Biuletyn "Brzezina"» Prasa lokalna

Z naszej kuchni

Rozkłady jazdy

Przydatne kontakty

Stowarzyszenie już po Walnym

2018-03-14

Zebranie otworzyła prezes Marianna Węgrzyn, która zapoznała wszystkich z jego celem i porządkiem obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie przez 27 obecnych członków SPBiP. Celem było zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności w 2017 roku.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Damiana Zegadło, a protokolantem została Dorota Ksel. Najważniejszą podjętą uchwałą było udzielenie Zarządowi absolutorium, co uczyniono jednogłośnie.

Pani prezes podziękowała zebranym i przedstawiła najważniejsze zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz konieczność wprowadzenia zmian do Statutu, które zostały następnie przegłosowane. Wybrano też Małgorzatę Januchtę na pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu.

Prezes Marianna Węgrzyn przedstawiła następnie propozycję planu pracy na rok 2018. Uwzględniła w nim m.in. wycieczkę członków SPBiP do Trójmiasta, Rodzinny Piknik Sportowy połączony z IX Biegiem o Laur Brzezin, prowadzenie punktu przedszkolnego i świetlicy wiejskiej, odnawianie nagrobków i opiekę nad nimi. Poruszyła też temat zbliżającego się Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia, którego obchody planowane są 6 października 2018 roku. Po zatwierdzeniu programu działalności Stowarzyszenia na rok bieżący dyskutowano nad różnymi sprawami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

Na koniec pani prezes podziękowała za całoroczną współpracę pozostałym członkom Zarządu oraz wszystkim obecnym. Z okazji niedawnego Dnia Kobiet panowie złożyli wszystkim koleżankom życzenia i wręczyli każdej różę.

 Zapraszamy do galerii zdjęć


« Powrót do archiwum
© Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola