300-tny numer SANCTUSA

W niedzielę 24 sierpnia 2014 r. ukazał się 300-tny numer Pisma Parafialnego SANCTUS. Z tej okazji o godz. 10.00 została odprawiona msza święta w intencji Redakcji. Pod koniec eucharystii Honorowy Redaktor Naczelny przedstawił krótką historię SANCTUSA:

„W I Niedzielę Adwentu 2008 roku ukazał się pierwszy numer Pisma Parafialnego SANCTUS. Miał być to namacalny owoc peregrynacji Ikony Jasnogórskiej Pani w naszej parafii. Pismo, jak wierzymy, powstało z natchnienia Ducha Świętego, z pomysłu p. Krystyny Zawadzkiej i ks. Rafała Nowińskiego oraz z zapału Edwarda Zawadzkiego (obecnego o. Jakuba) i mojego (Damiana Zegadło – red.). Przez te lata wiele się działo, różne osoby nam pomagały. Nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy opuścili jakąś niedzielę z wydaniem numeru. Czasem trafiały się błędy, pomyłki, ale staramy się z całych sił by było jak najlepiej – choć jak mówi cytat na naklejce dodanej do jubileuszowego numeru: ‘Człowiek nie musi być aniołem, by zostać świętym’. Dzięki naszym funduszom zrealizowaliśmy wiele inicjatyw dla naszego kościoła, które pozostaną na lata. Podziękowania należą się Krzysztofowi Kubickiemu, Mateuszowi Łabęckiemu, Tomaszowi Korbanowi, Justynie Machulskiej, Kamilowi Pawluskowi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas dla dobra ogółu. Dziękujemy za otwartość poprzednim i obecnym duszpasterzom, i jako wyraz wdzięczności chcemy złożyć dla parafii dar – biały ornat. Cieszymy się, że to Pismo, to dzieło nas parafian i że w ten sposób budujemy żywy Kościół. Naszym mottem są słowa bł. Matki Teresy z Kalkuty: ‘Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.’ – Na chwałę Boga i jego świętych. Amen.”

Tego samego dnia po płudniu odbyło się także uroczyste spotkanie Redakcji w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach, w którym uczestniczył ks. proboszcz Józef Knap.

Z okazji jubileuszu Pismo przygotowało dla czytelników niespodziankę. Osoby, którym trafił się egzemplarz podpisami redakcji mogły w kolejną niedzielę odebrać w zakrystii upominki.

Życzymy młodym redaktorom sukcesów i wytrwałości w dalszej pracy.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365