6-metrowa palma

25 marca 2018 roku w kościele w Brzezinach odbył się XI Konkurs Palm Wielkanocnych. Jego organizatorem było Pismo Parafialne SANCTUS.

Skład jury stanowili Krzysztof Kubicki, redaktor naczelny pisma oraz Beata Łabęcka, nauczyciel z SP Brzeziny. Konkurs poprowadził Damian Zegadło. Dziękujemy za pomoc w organizacji Justynie Machulskiej, Wiktorii Wojcieszyńskiej i Oliwii Mazur.

Oto lista laureatów:

I miejsce – rodzina Baranów z Brzezin (6,17 m)
II miejsce – rodzina Malickich z Brzezin (3,67 m)
III miejsce - rodzina Skórów z Brzezin (2,8 m)
IV miejsce -  rodzina Głodków z Brzezin (2,24 m)
V miejsce - rodzina Colas z Brzezin (1,8 m)
VI miejsce - rodzina Kaletów z Brzezin (1,63 m)
VII miejsce - rodzina Brzozów z Kowali (1,6 m)
VIII miejsce - rodzina Baranów z Nidy (1,54 m)

Atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowało Pismo Parafialne SANCTUS.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365