Andrzej Rabiej

Jego ojciec urodził się w wielodzietnej rodzinie w Brzezinach gdzie nadal przebywa dużo krewnych osób. W latach dzieciństwa oraz młodzieńczych corocznie spędzał wakacje szkolne u stryja Ludwika Rabieja oraz siostry i szwagra ojca, Anieli i Jana Czwartosów.

Jego kontakt i fascynacja sztuką rozpoczęły się dość późno, bo w wieku prawie 60 lat w sposób nagły. Twórczość słowem i kolorem stała się jego pasją. Pierwszy obraz pana Andrzeja Rabieja powstał w 2002 roku, a do chwili obecnej namalował ich ponad 350. Poświęcił się malarstwu, głównie w technice olejnej. Tematem jego prac są przede wszystkim pejzaże i sceny rodzajowe. Pierwszy wernisaż odbył się w 2003 r., a następne w 2005 r. i 2006 r. Jego obrazy znajdują się w wielu zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach oraz Klubu Artystów Plastyków KAP 65 przy KSM Kielce. Brał czynny udział w wielu wystawach zbiorowych organizowanych przez w/w organizacje oraz przez Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich, którego członkiem był przez szereg lat.

W wyniku przebytego wypadku nie jest w stanie brać czynnego udziału w plenerach, a jego podstawa twórczości ograniczona jest do fotografii i Internetu oraz po prostu fantazji.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365