Aniele ziemski bez winy...

„Uproś, jakich łask nam trzeba i zaprowadź nas do nieba.” – tymi słowami kończy się najbardziej znana pieśń dedykowana patronowi dzieci i młodzieży polskiej. Wybrzmiała ona uroczyście w Brzezinach podczas mszy świętej w dniu 18 września 2018 roku.

W tym roku Kościół w Polsce świętuje Rok Świętego Stanisława Kostki z okazji 450. rocznicy jego śmierci. W dniu jego święta przy licznym udziale dzieci i młodzieży z parafii relikwie Świętego Stanisława Kostki zostały wprowadzone do kościoła w Brzezinach. Dokonał tego rodak, ks. Dariusz Węgrzyn.

Stanisław Kostka wbrew woli swoich rodziców wstąpił do zakonu Jezuitów. Choć był młodym człowiekiem nie obawiał się śmierci. Nie uciekał przed nią. Na dwa tygodnie przed swoim odejściem oznajmił współbraciom, że dokładnie za czternaście dni umrze. Zachorował na malarię i w tej ciężkiej chorobie prosił Matkę Bożą o śmierć w Jej Wniebowzięcie. Tak się stało. Zmarł dokładnie 15 sierpnia 1568 roku – w wieku 18 lat.

Święty Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży oraz patronem Polski. Siedemnaście lat temu za swego patrona obrała go brzezińska schola parafialna. Uroczystość uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe ze szkoły w Brzezinach i Kowali.

Ks. Dariusz podczas homilii przybliżył życie patrona dzieci i młodzieży. Stwierdził, że „Świętości się nie zdobywa, o świętość się walczy. Świętym się nie zostaje, świętym się staje.” Zauważył również, że św. Stanisław Kostka robił wszystko, by spełnić marzenia Pana Boga, m.in. przeszedł pieszo 800 km do Rzymu. Święty człowiek to ktoś, kto jest gotowy zrobić wszystko, cokolwiek Pan Bóg chce.

Niech przykład św. Stanisława Kostki zachęca, szczególnie młodych do podążania drogami świętości.

/KP/

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365