Antoni Woźniak

Urodził się 18 stycznia 1911 r. w Bilczy,  jako syn Jakuba i Magdaleny. Podczas II wojny światowej walczył w partyzantce. Po wojnie przez wiele lat był prezesem Koła Związku Kombatantów. Zasłużył się bardzo dla swojej miejscowości jako działacz społeczny. Nie było dla niego rzeczy niemożliwej do załatwienia. Jego zasługą było to, że została wybudowana w Bilczy szkoła. Dzięki niemu wieś została skanalizowana. Jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej i jej prezes miał duży wkład w budowę nowej remizy. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa. Cieszył się dużym poważaniem u współmieszkańców. Zmarł 18 października 2001 r. Spoczywa w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Brzezinach.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365