Biuletyn "Brzezina"

Biuletyn „Brzezina” był wydawany od maja 2010 roku do maja 2012 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Nawiązywał on do pisma o tym samym tytule ukazującego się w Brzezinach w 1990 roku, którego twórcą i redaktorem był nauczyciel tutejszej szkoły Henryk Wojtyś.

Biuletyn „Brzezina” ukazywał się okazjonalnie i zawierał przegląd najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w naszej miejscowości.

Zespół Redakcyjny: Damian Zegadło, Marianna Węgrzyn

 

 

NUMERY ARCHIWALNE

Nr 1/2010 (1) - maj

Nr 2/2010 (2) - listopad

Nr 1/2011 (3) - maj

Nr 2/2011 (4) - listopad

Nr 1/2012 (5) - maj

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365