Błogosławione Męczenniczki z Nowogródka módlcie się za nami

4 września reprezentant naszej parafii odebrał w Rzymie od Sióstr Nazaretanek relikwie pierwszego stopnia 11 błogosławionych męczenniczek z Nowogródka: S. Stella, S. Imelda, S. Rajmunda, S. Daniela, S. Kanuta, S. Sergia, S. Gwidona, S. Felicyta, S. Heliodora, S. Kanizja, S. Boromea. Zostały rozstrzelane 1 sierpnia 1943 roku przez hitlerowców. Niech nowe patronki modlą się za nami!

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365