Błogosławiony wydawca prasy katolickiej

W niedzielę 16 stycznia 2022 r. w Parafii Brzeziny gościły Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Loretańskiej, które dokonały uroczystego wprowadzenia relikwii swojego założyciela Bł. Ignacego Kłopotowskiego.

Nowy brzeziński patron żył na przełomie XIX i XX wieku. W swojej działalności nie ograniczał się do obowiązków duszpasterskich. Był wrażliwy na potrzeby innych i nie pozostawał obojętnym wobec biedy i upadku moralnego. Pisał i rozpowszechniał modlitewniki oraz tanie broszurki religijno-patriotyczne. Był wydawcą prasy katolickiej, dlatego jego relikwiarz ufundowała Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS.

Siostry loretanki przybyły do Brzezin z książkami i gazetami ze swojego wydawnictwa. Podczas uroczystości życie i działalność bł. Ignacego przybliżyła s. Klara Białecka. Opowiedziała m.in. o powiązaniach księdza Kłopotowskiego z diecezją kielecką. Założyciel loretanek został nominowany przez bpa Augustyna Łosińskiego honorowym kanonikiem kapituły katedralnej w Kielcach.

Bł. Ignacy Kłopotowski powtarzał, że „największym cudem jest ten, który kapłan czyni sprowadzając na ołtarz Syna Bożego, ile razy odprawia Mszę świętą. (...) Ofiara za OFIARĘ” i podkreślał: „Bóg, który poświęca się dla człowieka, zasługuje, aby człowiek poświęcił się dla Boga”.

Niech nowy patron w Brzezinach uczy, jak być świadkiem Chrystusa i docierać z Ewangelią do każdego, kogo spotykamy na swojej drodze.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365