Brzezińskie Rody - Kruk

Kruk to ptak wróblowaty, jedna z osób w grze, jaje malowane na czarno. To tylko kilka znaczeń, od których może pochodzić to nazwisko. Tę i wiele innych wiadomości na temat swojego nazwiska i genealogii mogli poznać uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu „Brzezińskie Rody”, które odbyło się 29 stycznia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. Tym razem zaproszone zostały rodziny Kruków. Oprócz mieszkańców Brzezin i Morawicy na spotkaniu pojawiły się także osoby z Kielc. Dla części było to pierwsze zetknięcie z genealogią, a inni pochwalili się swoimi osiągnięciami w tej dziedzinie.

Dużą aktywnością i pomocą wykazali się uczestnicy spotkania podczas przedstawiania prezentacji multimedialnej. Dzięki nim braki w drzewach genealogicznych zostały uzupełnione. Okazało się, że naszą miejscowość zamieszkują Kruki pochodzące także z Bilczy i Skrzelczyc. Jako ciekawą historię rodzinne zaprezentowano losy Władysława Kruka, który we wrześniu 1939 r. trafił do obozu jenieckiego w Niemczech, a po wojnie zamieszkał w Warszawie. Jego brat Zygfryd Kruk był natomiast szczególnym gościem niedzielnego spotkania. Kilka dni wcześniej obchodził on swoje 91. urodziny. Z tej okazji rodzina przygotowała tort, a Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola kwiaty i życzenia dla szanownego Jubilata.

Spotkanie było bardzo owocne, ponieważ kilka z przybyłych osób przyniosło stare fotografie, których skany zasilą archiwum stowarzyszenia.

Organizator „Brzezińskich Rodów” – Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół w Brzezinach za udostępnienie sali, a wszystkim gościom za przybycie i przyniesione słodkości.

Następne spotkanie będzie dotyczyło rodziny Jędrochów. Już teraz serdecznie zapraszamy przedstawicieli tego rodu i wszystkich zainteresowanych genealogią.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365