Budowa altany integracyjnej

Dzięki zabiegom sołtysa Brzezin Ryszarda Znoja 17 czerwca 2019 roku została podpisana umowa z Fundacją Wspólnie LafargeHolcim w związku z rozstrzygnięciem Konkursu Grantowego „Wspólnie dla Regionu”. Sołectwu Brzeziny przyznany został grant w na realizację projektu pn. „Adaptacja pozostałości budynku gospodarczego na altanę integracyjną dla mieszkańców Brzezin” w wysokości 15 000,00 zł. Partnerami projektu było Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Parafia Brzeziny.

W ramach zadania do końca marca 2020 r. został wykonany nowy dach na starych murach budynku gospodarczego należącego do parafii. Musiały być wzmocnione i wyrównane pozostałości murów i filarów. Wszystkie prace nie zostały jeszcze zakończone w związku z ograniczeniami spowodowanymi koronawirusem. Planowane jest uzupełnienie brakujących kamieni, wyczyszczenie i zaimpregnowanie. Zostanie również uporządkowany i zagospodarowany teren wokół altany.

Nie po raz pierwszy zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności wykazała się Kopalnia Dolomitu Radkowice Lafarge Polska, która przekazała na wsparcie projektu 20 000,00 zł. Bardzo za ten hojny gest dziękujemy. Na podkreślenie zasługuje również aktywność członków Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz innych mieszkańców, którzy pracowali wiele godzin przy rozbiórce dachu i porządkowaniu terenu.

Docelowo powstanie piękne miejsce do wypoczynku i integracji dla wszystkich. Oby tylko jak najszybciej powróciły warunki sprzyjające integracji.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365