Coś, co zostanie – działania fotograficzne wokół „Zapisu socjologicznego” Zofii Rydet

Pod koniec lutego b.r. na pocztę Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola wpłynął e-mail od Pani Zofii Augustyńskiej-Martyniuk z Fundacji im. Zofii Rydet. Zaproponowała ona możliwość współpracy przy projekcie warsztatów, które miały odbyć się w lecie bieżącego roku (VI-IX 2015).

Zofia Rydet (1911-1997) to znana na całym świecie polska artystka fotografka, nazywana Pierwszą Damą Polskiej Fotografii. W latach 1978-1990, podróżując głównie po polskich wsiach, stworzyła monumentalny cykl fotografii nazwany później „Zapisem socjologicznym”.

Odwiedziła m.in. wieś BRZEZINY. Na portalu internetowym www.zofiarydet.com można znaleźć szerokie informacje na temat tegoż cyklu, a przede wszystkim internetową galerią fotografii.

Otrzymaliśmy wówczas link do fotografii z Brzezin:
http://www.zofiarydet.com/pl/search?page=1&preselect=off&places=Brzeziny%20Kieleckie

Jeszcze tego samego dnia, z pomocą osób dobrze znających mieszkańców Brzezin (Zenobia Sołtys i Stanisława Machulska), zostali rozpoznani wszyscy bohaterowie fotografii sprzed 36 lat. Było rzeczą oczywistą, że Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, którego ważnym celem działalności jest odtwarzanie i utrwalanie przeszłości, przystąpi do projektu. Fundacja oczekiwała od nas wsparcia w postaci udostępnienia lokalu, pomocy w promowaniu i organizacji przedsięwzięcia (np. rozwieszanie plakatów) i zaangażowania merytorycznego (np. pomoc w odszukiwaniu sfotografowanych przez Zofię Rydet mieszkańców lub ich krewnych, czy sąsiadów, domów etc.). Byliśmy gotowi, zwłaszcza, że nie wiązało się to z żadnymi kosztami (projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Ostatecznie termin został ustalony na 22 lipca – 1 sierpnia b.r. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, jako partner projektu, miało jedynie obawy, czy w wakacje znajdą się chętni na warsztaty fotograficzne młodzi ludzie.

22 lipca przybyły do Brzezin dwie animatorki z Warszawy: Joanna Mikulska i Alicja Szulc. Brzeziny przywitały je upałem i gościnnością. Grunt był przygotowany przez prezes Stowarzyszenia Mariannę Węgrzyn. Już pierwszego dnia spotkały się z mieszkańcami, u których Zofia Rydet robiła zdjęcia. Szczególne zainteresowanie widoczne było ze strony pani Marty Lech, z domu Nogajczyk, i jej mamy, Teresy Nogajczyk, a także rodziny Szewczyków. Przez trzy dni animatorki rozmawiały z mieszkańcami. Starały się bardzo, jednak bezskutecznie, znaleźć osobę, która pamiętała Zofię Rydet. Trzeciego dnia zostały rozwieszone plakaty o warsztatach.

28 lipca w Świetlicy Wiejskiej „Przy Fontannie” odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe z młodzieżą. Prowadzące były mile zaskoczone frekwencją. Przybyło dziesięć dziewczynek, które przez kolejne cztery dni brały udział w ciekawych zajęciach. Po wstępnych ćwiczeniach w świetlicy udawały się w teren, gdzie rozmawiały z mieszkańcami oraz wykonywały zdjęcia. Efekt ich pracy można obejrzeć w galerii http://fundacjarydet.pl/cos-co-zostanie/ . Ich zdjęcia będą za 40 lat podobnym dokumentem, jak fotografie Zofii Rydet. Dlatego projekt nosi tytuł „Coś, co zostanie”, a słowa te są cytatem z Zofii Rydet. I co najważniejsze, znalazły się osoby pamiętające starszą panią w okularach, bardzo sympatyczną, która wchodziła do domów, rozmawiała z mieszkańcami, a potem robiła zdjęcia.

Podsumowanie projektu odbyło się w sobotę 1 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej. Przybyły na nie nie tylko uczestniczki warsztatów, ale i liczna grupa mieszkańców Brzezin. Wszyscy mogli zapoznać się z wystawą zdjęć starych i wykonanych podczas warsztatów. Dziewczęta uczestniczące w projekcie otrzymały pamiątkowe dyplomy a wszyscy goście mogli zabrać swoje zdjęcia z wystawy.

Miłym akcentem końcowego spotkania było przybycie z Krakowa prezes Fundacji im. Zofii Rydet – Pani Marii Sokół- Augustyńskiej i wiceprezes – Pani Zofii Augustyńskiej-Martyniuk. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, które było partnerem projektu, otrzymała podziękowanie „za ogromną pomoc i zaangażowanie w organizację warsztatów fotograficznych wokół ZAPISU SOCJOLOGICZNEGO Zofii Rydet.

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola dziękuje Fundacji za zaproszenie do projektu, w którym mogło uczestniczyć tylko pięć miejscowości w Polsce, i za bardzo miłą współpracę.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365