"Drzewo jest mocą, która powoli wznosi się ku niebu"

Drzewo - symbol życia, wzrostu, trwałości i szczęścia - wciąż przekonuje do siebie coraz to nowych zwolenników. Dzięki programowi Klubu Gaja już od ośmiu lat grono tego święta jest coraz bogatsze. Niektórzy tak jak nasza szkoła uczestniczą w programie wytrwale, z nieustającym entuzjazmem.

Również w tym roku w  październiku z dużym zaangażowaniem Zespół Szkół w Brzezinach przystąpił do VIII edycji programu edukacyjno – ekologicznego pt. „Święto Drzewa”, który poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Do akcji włączyli się uczniowie klas 0-VI. Koordynatorem programu była p. Beata Łabęcka

Główne cele tego programu to:

1.  Wyrabianie w uczniach emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego.

2.  Rozwijanie wrażliwości i kreatywności.

3.  Kształcenie odpowiedzialności za wywiązywanie się z przydzielonych zadań.

4.  Doskonalenie umiejętności współpracy w zespołach.

5.  Zachęcanie do zaangażowaniu się w działaniu na rzecz ochrony środowiska.

6.  Ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.

W związku z przystąpieniem do programu „Święto Drzewa” zrealizowane zostały następujące zadania:

*Wycieczka do leśniczówki w Bilczy, podczas której uczniowie podziwiali piękno lasu w jesiennej szacie;

*Spotkanie z panią z Nadleśnictwa Kielce, która opowiedziała dzieciom o sposobach ochrony lasów i o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią;

*Przejście ścieżką przyrodniczo – edukacyjną;

*Szkolne konkursy:

- konkurs plastyczny  pt. „Piękno polskich lasów”;
- konkurs wiedzowy pt. „Bądź przyjacielem lasu”
- konkurs fotograficzny pt. „Magia drzew”;

*Wystawa najciekawszych prac nagrodzonych i  wyróżnionych w konkursie plastycznym;

*Gazetka na tablicach w holu szkoły mówiąca o znaczeniu drzew i informująca o obchodach „Święta drzewa”;

*Wystawa fotograficzna na stronach internetowych naszej szkoły, na której zgromadzono najciekawsze zdjęcia wykonane przez uczniów.

Nagrody do powyższych konkursów zostały ufundowane przez Wójta Gminy Morawica Pana Mariana Burasa i Dyrektora szkoły Pana Dariusza Pabiana, którym serdecznie dziękujemy.

Klub 4H

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365