Franciszka Szyszka

Franciszka Szyszka z domu Kołek przyszła na świat 9 marca 1900 roku w Brzezinach. Jej ojciec Tomasz Kołek był rolnikiem. Miała trzy starsze siostry. W 1919 roku wyszła za mąż za Wincentego Szyszkę. Mieli troje dzieci: Janinę, Stanisława i Annę. Podobnie jak większość rodzin w tamtych czasach, utrzymywali się z rolnictwa.

Poprzez Izbę Rolniczą w Kielcach Franciszka poznała pana Gołąbka, który pomógł jej założyć w 1927 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach. Pierwsze spotkania odbywały się w domu założycielki. Dla gospodyń z koła organizowane były kursy zakładania ogródków przydomowych, szycia, gotowania i inne. KGW uprawiało len i sprzedawało go do Żyrardowa oraz hodowało owce. Franciszka wraz z mężem Wincentym bardzo lubili śpiewać i przez wiele lat należeli do chóru parafialnego w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Pani Szyszka była lubiana w środowisku lokalnym. Zmarła 2 listopada 1967 roku i spoczywa na miejscowym cmentarzu.

/KP/

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365