Goście, goście, goście

W dniach 15-16 września 2018 roku w Brzezinach przebywali pielgrzymi ŚDM z Kanady. Wrócili odwiedzić znajomych, poznanych w 2016 roku w czasie tygodnia w diecezji. Opiekę nad małżeństwem Joseph i Johanna Minten pełniła Aleksandra Głodek.

Z okazji ich wizyty Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA przygotowało w Brzezinach ognisko ŚDM. Uczestniczyły w nim przede wszystkim rodziny goszczące pielgrzymów dwa lata wcześniej. Włączyły się w organizację przez przyniesienie smakołyków. W przygotowaniach pomogli także ks. kanonik Józef Knap i Parafialny Zespół Caritas.

W trakcie spotkania integracyjnego oprócz smażenia kiełbasek był również czas na rozmowy, modlitwę i wspólne śpiewanie. Uczestnicy wzięli także udział w zabawie "Baloniada". Pod koniec był czas na wspomnienia i oglądanie zdjęć z Brzezin w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Goście z Kanady zdali zebranym relacje, co obecnie słychać u pozostałych pielgrzymów.

Niedziela była czasem wspólnej eucharystii w kościele w Brzezinach, a później spotkania pryz obiedzie w Świetlicy Wiejskiej. Popołudniu goście spotkali się z niektórymi rodzinami zaangażowanymi w ŚDM oraz odbyli wycieczkę na Święty Krzyż i do Kałkowa.

To piękne, że bez względu na tak wielkie odległości Ontario od Brzezin, wspomnienia są nadal żywe i dobre.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365