Henryk Wojtyś

Henryk Wojtyś urodził się 30 września 1944 roku w Brzezinach. Ukończył Akademię Rolniczą na kierunku Ogrodnictwo, uzyskując tytuł magistra inżynierii. Ma żonę Irenę i trójkę dzieci. Aktualnie zamieszkuje w Piekoszowie. Był wieloletnim nauczycielem biologii w Zespole Szkół w Brzezinach. Kierował także harcerstwem w tejże placówce oraz wydawał gazetę „Brzezina”.

Pomysł na „Brzezinę” pojawił się jeszcze w końcówce stanu wojennego, jednak musiał czekać na realizację do roku 1990. Początkowo „Brzezina” wydawana była jako gazetka szkolna w SP w Brzezinach. Następnie pojawiło się wydanie gazety gminnej o tym samym tytule. Praktycznie w pojedynkę Henryk Wojtyś stworzył sześć numerów, lecz brakowało ludzi do współpracy przy redagowaniu, a także do kolportażu gazety. Periodyk cieszył się rosnącą popularnością – był wydawany najpierw w 150 a następnie 300 egzemplarzach. Z największym zainteresowaniem spotkał się numer sierpniowy, m.in. sprzedawany podczas odpustu w parafii Brzeziny (nawet zabrakło egzemplarzy dla wszystkich osób chcących zakupić „Brzezinę”). Gazeta była doceniona również podczas spotkania wydawców innych gminnych periodyków. Chwalili zarówno jej merytoryczną, jak i graficzną stronę, biorąc egzemplarze na wzór. Henryk Wojtyś nie uzyskiwał zysków z tytułu wydawania „Brzeziny”, dokładał nawet pieniądze z własnej kieszeni. Otrzymał od wójta Mariana Burasa propozycję wydawania gazety gminnej w Morawicy. Niestety, musiał odmówić, gdyż nie posiadał auta, które byłoby niezbędne do rzetelnego sprawowania takiej funkcji. Wszystkie numery „Brzeziny” znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zmarł 9 marca 2017 roku i został pochowany w Brzezinach.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365