Informacje Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy"

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny informuje, że coraz większymi krokami zbliżają się nabory wniosków, które planujemy ogłosić w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Jako pierwsze ogłoszone zostaną konkursy dla przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej oraz dla organizacji społecznych w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Termin ogłoszenia to najprawdopodobniej przełom września i października 2016 r. Również w tym roku planujemy ogłosić konkurs grantowy dla organizacji społecznych w ramach przedsięwzięcia Lokalna sieć innowacji.

Budżet na poszczególne przedsięwzięcia oraz harmonogram ich ogłaszania przedstawia się następująco:

Zakres tematyczny/Kwota w złotych/Termin ogłoszenia

Rozwój działalności gospodarczej/1 875 000,00/II półrocze 2016 r.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej/1 420 000,00/II półrocze 2016 r.

Lokalna sieć innowacji/50 000,00/II półrocze 2016 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej/500 000,00/I półrocze 2017 r.

Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu/225 000,00/I półrocze 2017 r.

Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego/240 000,00/I półrocze 2017 r.

Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych/140 000,00/II półrocze 2017 r.

Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego/100 000,00/I półrocze 2018 r.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej/150 000,00/I półrocze 2018 r.

O ogłaszanych konkursach informować będziemy na stronie www.perlycn.pl oraz na naszym profilu na facebooku. Szczegóły naborów na bieżąco wysyłać będziemy do zainteresowanych poprzez newslettera, do którego można zapisać się na www.katalog.perlycn.pl Przed każdym naborem organizować będziemy również spotkania we wszystkich gminach wchodzących w skład LGD po to, by przybliżyć zasady ubiegania się o pomoc. Dodatkowo pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo indywidualne w biurze mieszczącym się w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 i pod nr telefonu 41 311 46 91 wew. 304, 305.

                                                                                                                                                              Biuro LGD

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365