Jakub Szelest

Jakub Szelest urodził się 21 lipca 1900 roku w Krzywem, obecnie woj. podkarpackie. Zdobył wykształcenie w Sanoku i Krośnie. W 1918 roku został powołany do służby wojskowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, został odznaczony Gwiazdą Przemyśla za walkę w obronie tego miasta i Krzyżem Walecznych. Po wojnie podjął pracę nauczyciela w stronach rodzinnych.

W 1922 roku został oddelegowany przez Kuratorium do pracy w dwuklasowej Szkole Publicznej w Dębskiej Woli. Tu poznał swą przyszłą żonę Józefę Antkowską, też nauczycielkę. Od 1931 roku pełnił funkcję kierownika szkoły. Założył OSP w Dębskiej Woli, której był naczelnikiem aż do wybuchu wojny i w czasie okupacji.

Za działalność oświatową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń: Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości w 1928 roku, Brązowy Medal Zasługi w 1935 roku i Srebrny Krzyż Zasługi w 1938 roku. Po wybuchu wojny brał udział w kampanii wrześniowej, później walczył jako partyzant, członek Armii Krajowej, założył placówkę w Sobkowie, której był komendantem (ps. „Wilk”, „Bożydar”), otrzymał awans na stopień podporucznika. Równocześnie prowadził tajne nauczanie, udostępniał młodzieży książki z własnej bogatej biblioteki. W styczniu 1945 roku ponownie objął stanowisko nauczyciela i kierownika szkoły w Dębskiej Woli.

Przez cały czas gromadził różne zapisy historyczne dotyczące najbliższej okolicy, gdyż historia była jego wielką pasją. Nauczał w tym duchu młode pokolenie, pokazując patriotyczne czyny wielkich Polaków.

Zmarł po długiej chorobie w dniu 27 sierpnia 1947 roku. Pośmiertnie odznaczono go w 1981 roku Krzyżem Armii Krajowej, przyznanym przez Komisję Krzyża w Londynie.

Jakub Szelest był wzorem człowieka, nauczyciela, wychowawcy, społecznika, gospodarza i dzielnego żołnierza walczącego na różnych frontach. Tworzył karty historii, przede wszystkim Dębskiej Woli, ale i okolicy. W pamięci mieszkańców zapisał się jako wspaniały nauczyciel i niestrudzony działacz społeczny. To on leczył ludzi, odbierał porody, propagował sadownictwo i ziołolecznictwo, pisał ludziom pisma do urzędów, godził zwaśnionych sąsiadów. Założył szkółkę ogrodniczą, hodował pszczoły, a miód rozdawał potrzebującym. Czynił starania o otwarcie szkoły we Zbrzy.

Jakub Szelest pochowany jest razem z małżonką na cmentarzu w Brzezinach.

(za: "W cieniu krzyży, w cieniu brzóz" M. Węgrzyn)

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365