Jan Misiorek

Jan Misiorek urodził się 14 marca 1916 w Bilczy w rodzinie Wincentego Misiorka i Anny z Banasików. Miał dwóch braci i siostrę. Jeden z nich, Józef zginął w czasie wojny – Niemcy wysadzili most, kiedy przekraczał Niemen.

W 1939 roku, kiedy rozpoczęła się wojna Jan Misiorek pełnił służbę wojskową. Był telegrafistą w Stryju, gdzie trafił do niewoli niemieckiej. Udało mu się zbiec, gdy był przewożony pociągiem. Kiedy wrócił w rodzinne strony brał udział w partyzantce i działał pod pseudonimem „Janek”. Chodził na tajne spotkania do Kielc. Pewnego dnia, przez spóźnienie na takie zebranie, udało mu się uniknąć kolejnego pojmania.

W czasie wojny wziął ślub z Bronisławą z Bieleckich, z którą miał dwójkę dzieci. Po 1945 roku zaczął pracować jako szewc. W latach 50-tych Jan Misiorek był Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Bilczy. Pełnił także funkcję komendanta Straży Pożarnej w Bilczy.

W 1962 roku przeprowadził się z rodziną do nowowybudowanego domu w Sitkówce. Pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Kielcach. W latach 1984-88 pełnił funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej w Sitkówce-Nowinach.

Za swoją działalność i aktywność w czasie wojny dostał różne odznaczenia, m.in.: Krzyż Armii Krajowej i Krzyż Partyzancki. Był spokojnym i religijnym człowiekiem. Zawsze starał się być schludny i elegancki. Zmarł 3 kwietnia 2008 roku. Został pochowany na cmentarzu w Brzezianch.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365