„Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”

Najwybitniejszą osobowością naszych czasów jest niewątpliwie Papież Jan Paweł II. Jego autorytet sięga najdalszych zakątków kuli ziemskiej, ogarnia nie tylko katolików, ale i wyznawców innych religii, niezwiązanych z Watykanem. W swym geniuszu dokonał rzeczy zdawałoby się niemożliwych, jednocząc ze sobą przedstawicieli skrajnie różnych wyznań, sprawił, że dialog ekumeniczny stał się faktem. To On pokazał, jak rozumieć zawiłości metafor biblijnych i jak wcielać w życie ich mądrość. Jak traktować Boga jako dobrego, kochającego Ojca, do którego można zwrócić się nie tylko w wyuczonych modlitwach, ale i własnymi słowami, dziękując Mu za wszystko i zanosząc nowe prośby. Wychodząc naprzeciw tak ogromnemu zainteresowaniu Osobą Ojca Świętego powstała inicjatywa kontynuowania konkursu wiedzy o Papieżu.

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”- te słowa Sługi Bożego Jana Pawła II stały się mottem II Międzygminnego Konkursu „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”, zorganizowanego 19.05.2010 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach, w trzecią rocznicę nadania imienia tej szkole. Pomysłodawczynią i organizatorem tego przedsięwzięcia była p. Beata Łabęcka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Morawica – pan Marian Buras. W gronie sponsorów znalazł się również ksiądz wikary Rafał Nowiński, czasopismo parafialne „SANCTUS” i państwo Woźniakowie. Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęło 15 szkół z terenu całego województwa. Do rywalizacji przystąpiły trzyosobowe drużyny z terenu 8 gmin: Górno, Kije, Łopuszno, Masłów, Morawica, Pierzchnica, Sitkówka–Nowiny, Zagnańsk. Konkurs rozpoczął się modlitwą, którą poprowadził ksiądz Wikary Rafał Nowiński. Dzieci rywalizowały w pięciu konkurencjach (m.in. był to test wiedzy o życiu Ojca świętego, rozwiązywanie krzyżówki, odgadywanie haseł, układanie portretu Papieża z puzzli, a także pytania dodatkowe o życiu Papieża), nad wszystkim czuwała komisja pod przewodnictwem pani dyrektor Katarzyny Telki. Lista laureatów przedstawia się następująco: I miejsce – SP z Samsonowa, II – SP z Masłowa, III – SP z Bilczy. Pozostałe drużyny zostały wyróżnione. Każde z dzieci otrzymało na pamiątkę przepiękny album o Papieżu Polaku. By uświetnić uroczystość, drużyna harcerska i klub 4H pod kierunkiem p. Beaty Łabęckiej zaprezentowały montaż –słowno muzyczny o ukochanym Patronie. Tło występu stanowił wizerunek Ojca Świętego w drodze do nieba – dekoracja prosta, a jednak wymowna, wykonana przez p. Agatę Kurdek

Organizatorka Konkursu wyznaczyła swemu dziełu bardzo ważny cel, a mianowicie zachęcenie wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności Wielkiego Papieża. Już teraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II zaprasza wszystkie chętne szkoły do udziału w trzeciej edycji konkursu „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”, który odbędzie się za rok.

Na ręce Wójta Gminy Morawica Pana Mariana Burasa składamy serdeczne podziękowanie za przekazanie środków finansowych na zakup pamiątkowych albumów. Dziękujemy również Organiście z Morawicy p. Sławomirowi Strzeszkowskiemu za nagranie utworów do naszego montażu słowno – muzycznego.

 

Organizator konkursu
mgr Beata Łabęcka
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
w Zespole Szkol im. Jana Pawła II

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365