Janina i Józef Osieccy

Byli właścicielami majątku Lurowizna. Janina, córka Joachima Hempla i Anny z Będzińskich, urodziła się w roku 1890. Pochodziła z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych. Józef Osiecki urodził się w 1888 r. jako syn Wacława i Zofii z Foltańskich. Janina była bardzo dobrą gospodynią, kochaną i szanowaną przez wszystkich, wspaniałą, troskliwą i wyrozumiałą kobietą. Józef był z zamiłowania rolnikiem. Wśród okolicznych chłopów szerzył wiedzę, leczył zwierzęta, hodował piękne konie, które wojsko kupowało do kawalerii. Pełnił funkcję prezesa OSP w Nidzie po Jakubie Stachurze oraz radnego w gminie Morawica. Był człowiekiem wymagającym od siebie i od innych, nauczył swoje dzieci szacunku do rzetelnej pracy. W latach okupacji dom państwa Osieckich w Lurowiźnie był ośrodkiem wspierającym i ukrywającym partyzantów oraz wszystkich potrzebujących schronienia. Dostarczał partyzantom żywności, lekarstw, transportu. Janina Osiecka zmarła 24 września 1942 roku, jej mąż 6 stycznia 1946 r. Oboje pochowani są w rodzinnym grobowcu w Brzezinach.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365