Janusz Wojtyś

Urodził się 13 sierpnia 1950 roku w Brzezinach. Z wykształcenia jest inżynierem ogrodnictwa. Jego żona Alicja zmarła w 2011 roku. Ma troje dzieci i dwoje wnuków. Jest osobą bardzo zasłużoną dla gminy Morawica i miejscowości Brzeziny.

W latach 80-tych stał na czele Związku Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Był twórcą Gminnego Komitetu Obywatelskiego. Dzięki niemu rodziła się i rozwijała samorządność w gminie. Od 1990 r. do 2014 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” z okazji 10-lecia istnienia Związku oraz Złoty Krzyż Zasługi.

W roku 2008 był jednym z inicjatorów i założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Ponad dwa lata stał na jego czele jako prezes. Dzięki niemu Stowarzyszenie mogło zrealizować wiele inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej, takich jak: wydanie książki o cmentarzu parafialnym w Brzezinach, organizowanie imprez plenerowych, utworzenie strony internetowej miejscowości czy wydanie okolicznościowego biuletynu „Brzezina”.

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365