Ks. Bp Mieczysław Jaworski

Urodził się 29 lipca 1930 r. w Morawicy, w wielodzietnej, ubogiej rodzinie Jana i Stanisławy ze Stramskich. Sakrament chrztu św. przyjął w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach. W 1932 r. rodzina Jaworskich przeniosła się do Włoszczowy Podzamcza, gdzie ojciec rozpoczął pracę w majątku Niemojewskich. Tu upłynęły lata dziecinne i okres szkoły podstawowej Mieczysława. Tu przeżywał grozę hitlerowskiej okupacji, w czasie której zginął jego brat wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty.

W 1945 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum św. Stanisława Kostki w Kielcach, a po utworzeniu Gimnazjum we Włoszczowie kontynuował tam naukę i uzyskał maturę. W 1950 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, a 17 czerwca 1956 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Rok później został mianowany na prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, a w 1968 na jego wicerektora. W 1978 r. został proboszczem parafii katedralnej w Kielcach, a 7 maja 1982 r. biskupem pomocniczym Diecezji Kieleckiej. Sakrę biskupią przyjął 6 czerwca z rąk biskupa ordynariusza Stanisława Szymeckiego. Jego zawołaniem było: „Kochać miłosierdzie”.

W grudniu 1984 r. wystąpił wraz z młodzieżą z Włoszczowy w obronie krzyży w szkole. Rozpowszechniał kult Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, który doprowadził do koronacji obrazu przez Jana Pawła II w 1991 r. Był znany z wrażliwości na ludzką biedę, poczucia humoru i z łatwości nawiązywania kontaktu z ludźmi. Radość życia, uśmiech i pogoda ducha zjednywały mu słuchaczy, łatwo zdobywał serca i zaufanie. Z bogactwa swojej pamięci czerpał tematy do opowiadania ciekawych historii. Jako znawca polskiej literatury wskazywał swoim słuchaczom wzory patriotycznych zachowań. Wielką rolę w życiu ks. Jaworskiego odegrała Matka, którą opiekował się już jako biskup do końca jej życia.

Ksiądz biskup Mieczysław Jaworski zmarł 19 sierpnia 2001 roku. Jego ciało złożono w grobowcu sufraganów na cmentarzu kieleckim. Jan Paweł II na wiadomość o śmierci ks. bp. Mieczysława Jaworskiego w telegramie do ordynariusza kieleckiego ks. bp. Kazimierza Ryczana pisał: „Biskup Mieczysław pozostanie w mojej pamięci jako człowiek pełen Bożej radości i dobroci. Dzięki serdecznej życzliwości dla ludzi potrafił z apostolskim zapałem dawać świadectwo o Bożym miłosierdziu - zgodnie ze swym biskupim zawołaniem: Diligere misericordiam".

2 października 2008 r. za wybitne zasługi w działalności społecznej, a w szczególności na rzecz osób potrzebujących pomocy odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, podczas jego wizyty w Kielcach, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365