Ks. Franciszek Wołoszyński

Ksiądz katolicki pochodzący z Brzezin. Jego ojciec był tu sołtysem. Żył w tych samych czasach, co ks. Piotr Ściegienny. Jego brat przed powstaniem listopadowym służył w wojsku polskim w randze podporucznika (podczas powstania awansował do stopnia kapitana).

Ks. Wołoszyński był proboszczem parafii Stradów koło Pińczowa. Tam odwiedzał go brat po upadku powstania. To było podstawą podejrzeń o powiązania proboszcza z ruchami konspiracyjnymi. W czerwcu 1833 roku został aresztowany i przewieziony do Kielc. Zwolniono go jednak, gdy złożył deklarację, że nie będzie wyjeżdżał poza granice swojej parafii. Miał też meldować się na każde wezwanie władz.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365