ks. Piotr Czerna

Ks. Piotr Czerna urodził się 27 czerwca 1863 r. w Staszowie, w rodzinie mieszczańskiej. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Staszowie. W latach 1881 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie i podjął pracę w szkole elementarnej w Połańcu. W 1883 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1888 r. W latach 1888-1899 był wikariuszem w Czeladzi. W dniu 9 grudnia 1899 r. został zatwierdzony na stanowisko administratora parafii Bebelno. W 1904 r. przeszedł do Książa Małego. W 1914 r. otrzymał godność kanonika honorowego kieleckiego. Był proboszczem w Kozłowie, a później w Brzezinach. W 1925 przeszedł na  probostwo w parafii Koziegłówki. Pełnił również funkcję Radcy Kurii Biskupiej Częstochowskiej.

Probostwo w Brzezinach ks. Piotr objął w maju 1920 roku. Już kilka tygodni po przybyciu zajął się najpotrzebniejszymi pracami. W czasie jego 5-letniej posługi w parafii wykonano bramę wejściową na terytorium kościoła, doprowadzono do porządku organistówkę, wykopano studnię na plebanii, sprowadzono relikwie św. Franciszka z Asyżu, wyrestaurowano organy, kupiono figurę św. Stanisława Kostki, poprawiono dach na kościele i wykonano wiele innych prac. Ks. Piotr Czerna powołał także w parafii Związek Młodzieży Katolickiej Żeńskiej i Męskiej. Parafię opuścił w 1925 roku

Ksiądz Piotr Czerna zmarł na udar serca, opatrzony św. Sakramentami dnia 2 lutego 1930 r. przeżywszy lat 67, w kapłaństwie 42. Żegnany był jako prawdziwy sługa Boży, bardzo gorliwy i święty kapłan.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365