ks. Teofil Jarzębski

Ksiądz Teofil Anzelm Jarzębski urodził się 5 marca 1891 roku w Miechowie jako syn Feliksa i Konstancji z domu Klatt. Pochodził z bardzo muzykalnej rodziny. Jego ojciec był organistą w Żarnowcu, a brat Józef profesorem w konserwatorium w Warszawie. Ukończył gimnazjum w Częstochowie. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Profesorowie muzyki i śpiewu twierdzili, że nie mieli jeszcze tak uzdolnionego muzycznie kleryka. Dlatego po święceniach kapłańskich Diecezja wysłała go na siedmioletnie studia do Papieskiej Wyższej Szkoły Muzycznej w Rzymie. Po powrocie został kapelanem biskupa Augusta Łosińskiego. Często towarzyszył mu podczas jego wyjazdów do Watykanu, gdyż znał dobrze tamtejsze urzędy kościelne oraz władał kilkoma językami. Jako magister śpiewu gregoriańskiego i kompozycji kościelnej otrzymał w 1919 roku funkcję sekretarza, profesora i dyrygenta chórów katedralnych. Nauczał w seminarium śpiewu i muzyki. W 1922 roku został dyrektorem powstałej przy Kurii Diecezjalnej w Kielcach Biskupiej Szkoły Muzycznej. W 1932 roku otrzymał nominację na Wiceprezesa Komisji Organistowskiej, a w 1938 roku został jej Prezesem.

W grudniu 1939 roku, w związku z wybuchem wojny, został mianowany przez biskupa czasowym Wikariuszem Generalnym Diecezji Kieleckiej. Był już wówczas proboszczem parafii Brzeziny, którą objął 16 czerwca 1938 roku. Musiał dokończyć rozpoczętą budowę schodów na wzgórze kościelne od strony zachodniej. W 1939 roku przystąpił też do budowy nowej, dużej organistówki. Wyremontował salę parafialną, w której często przed wojną i po niej odbywały się przedstawienia o tematyce religijnej. Po wojnie musiał doprowadzić do należytego stanu kościół i jego otoczenie. Wzbogacił kościół w wiele potrzebnych rzeczy, jak masywne tabernakulum (jeszcze w czasie wojny), monstrancja, kielich, ornaty.

Dbał gorliwie o życie duchowe parafian poprzez organizowanie kwartalnych nabożeństw stanowych, tworzenie licznych kółek różańcowych, rozprowadzanie pism katolickich w kiosku przykościelnym. Zorganizował misje parafialne.

W 1947 roku ks. Jarzębski został mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII Jego Honorowym Szambelanem.

W ostatnich latach życia ks. Jarzębski miał liczne problemy zdrowotne, które utrudniały mu wypełnianie codziennych obowiązków duszpasterskich. Zmarł 4 stycznia 1956 roku w szpitalu w Kielcach. Ciało ks. Teofila Anzelma Jarzębskiego, Doctora Cantus Gregor, Szambelana Jego Świątobliwości i proboszcza parafii Brzeziny złożono na brzezińskim cmentarzu przy głównej alei.

(za: "W cieniu krzyży, w cieniu brzóz" M. Węgrzyn)

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365