Ks. Wiesław Kaczor

Ksiądz ze zgromadzenia o. Salwatorianów. Urodził się w Chęcinach w roku 1959. Mając 20 lat, wstąpił do zgromadzenia. Nowicjat odbył w Bagnie koło Wrocławia. Po święceniach w roku 1986 pracował w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań w Krakowie (do 1990 r.) Był przewodnikiem Grupy Zielonej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę. Pracował jako wikariusz w Mikołowie koło Katowic.

W roku 1990 wyjechał do Niemiec, gdzie objął placówkę w północnoniemieckiej prowincji salwatoriańskiej. Pracował w Neus, później w Kolonii, a obecnie jest proboszczem w Steinfeldzie. Pełni równocześnie funkcję dziekana.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365