"Kto kocha ten pamięta"

W ciągu trzech dni, przez 17 godzin, około 80 wolontariuszy wzięło udział w IV Kweście na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. Byli to m.in.: poseł Lucjan Pietrzczyk, wójtowie Marian Buras i Stanisław Barycki, radni i sołtysi z gminy Morawica i Sitkówka-Nowiny, dyrektorzy, nauczyciele, członkowie stowarzyszenia, scholii, redakcji pisma SANCTUS oraz uczniowie ze szkół w Brzezinach, Kowali, Bilczy i Morawicy.

Tegoroczna kwesta odbyła się pod hasłem „Kto kocha, ten pamięta”. Jej organizatorami tradycyjnie byli: Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Oprócz zbiórki pieniędzy do puszek na stoisku obok cmentarza można było zakupić znicz-cegiełkę oraz obejrzeć przygotowany specjalnie na tę okazję kolejny baner z cyklu „Zasłużyli na naszą pamięć…” Umieszczone na nim zostały fotografie i biogramy ciekawych osób spoczywających na brzezińskim cmentarzu. Wśród nich znaleźli się walczący o niepodległość Ojczyzny (Ignacy Skowron, Jan Frankowicz, Ludwik Godowski), społecznicy (Stanisław Znój, Antonina Buras, Stanisław Kowalski), pedagog (Tadeusz Król) oraz inni dobrzy i pomocni ludzie (Aniela i Wincenty Kubiccy, Władysław Wojda, Stefan Nowak). To działanie wpisuje się w szereg innych podejmowanych przez brzezińskie stowarzyszenie w celu zachowania pamięci o ludziach zamieszkujących kiedyś okoliczne tereny.

Akcją o podobnym celu jest cyfrowa baza informacji na temat spoczywających na miejscowym cmentarzu stworzona dzięki dofinansowaniu ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. W bazie można odnaleźć lokalizację konkretnego grobu, zobaczyć jak wygląda, dowiedzieć się kim była dana osoba i poznać jej przodków. Wyszczególnione zostały także nagrobki o wysokich walorach artystycznych i kulturowych. Cały czas umieszczane są w bazie nowe informacje, które udaje się pozyskać dzięki życzliwości różnych osób.

Kolejną kwestę, pomimo niesprzyjającej pogody, znów można uznać za udaną. Dzięki hojności wielu osób udało się zebrać kwotę 7 292,45 zł. Pieniądze te pozwolą na uratowanie następnych nagrobków oraz na zachowanie pamięci o osobach, które odeszły już z tego świata.

Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie kwesty.

Damian Zegadło
Koordynator kwesty

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365