Kto wiedział najwięcej na temat Papieża Polaka?

Beatyfikacja Jana Pawła II jest wyniesieniem na ołtarze człowieka, który cały stał się własnością Boga. Uroczystego aktu beatyfikacji dokonał dnia1 maja 2011 r. następca Jana Pawła II na stolicy Piotrowej – Benedykt XVI, wieloletni współpracownik Papieża Polaka i kontynuator jego myśli. To ważne, że świętość Jana Pawła II jest dla wszystkich tak oczywista, a beatyfikacja była tak bardzo oczekiwana. Dla kościoła w Polsce - jak to określił prymas senior kardynał Józef Glemp – jest takim polskim Westerplatte, ważnym momentem w dziejach narodu, którego trzeba się dobrze nauczyć i pamiętać o nim do końca swoich dni.

Aby uczcić to ważne wydarzenie, drużyna harcerska i klub 4H pod kierunkiem  p. Beaty Łabęckiej zaprezentowały montaż –słowno muzyczny o ukochanym Patronie pt. „SANTO SUBITO - DROGA DO ŚWIĘTOŚCI”, 19 maja podczas rozstrzygnięcia  III Międzygminnego Konkursu „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”. Uroczystość rozpoczął polonez w wykonaniu Zespołu „Brzezina” pod kierunkiem p. Beaty Podgajnej. Zmagania konkursowiczów odbywały się w niezwykłej scenografii. W centrum umieszczono pusty tron papieski z autentyczną stułą należącą do Jana Pawła II, od tronu rozchodziły się w różnych kierunkach promienie. Nieco wyżej w tle podświetlono sylwetkę Jana Pawła II, dzięki czemu dało się odczuć Jego obecność. Ta wymowna dekoracja o głębokiej symbolice została wykonana przez p. Agatę Kurdek.

Koordynatorem tego przedsięwzięcia była p. Beata Łabęcka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Morawica – pan Marian Buras. W gronie zacnych sponsorów znaleźli  się również: dyrektor szkoły p. Dariusz Pabian, ksiądz proboszcz Jan Pragnący, ksiądz wikary Rafał Nowiński, brat cysters Jakub Zawadzki, Pismo Parafialne SANCTUS, Rada Rodziców, państwo Woźniakowie, Kurtkowie, Stokłosińscy i Wojdowie.

Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęło 18 szkół z terenu całego województwa. Do rywalizacji przystąpiły trzyosobowe drużyny z terenu 11 gmin: Busko Zdrój, Chmielnik, Górno, Kije, Krasocin, Łopuszno, Masłów, Morawica, Piekoszów, Sitkówka–Nowiny, Zagnańsk. Konkurs rozpoczął się modlitwą w intencji Błogosławionego Jana Pawła II, którą poprowadził ksiądz wikary Rafał Nowiński. Dzieci rywalizowały w pięciu konkurencjach (m.in. był to test wiedzy o życiu Błogosławionego Ojca Świętego, rozwiązywanie krzyżówki, odgadywanie haseł, układanie rozsypanki zdaniowej, a także pytania dodatkowe o życiu Papieża), nad wszystkim czuwała komisja pod przewodnictwem pani z-ca dyr. Katarzyny Telki.

Lista laureatów przedstawia się następująco: I miejsce – SP  im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli, II miejsce – SP im. Jana Pawła II w Zbludowicach, III miejsce – ZSz. im. Piotra Ściegiennego w Bilczy. Pozostałe drużyny zostały wyróżnione. Każde z dzieci otrzymało na pamiątkę przepiękny album  o Papieżu Polaku, a nagrodzone szkoły dyplomy, statuetki, srebrne medale z wizerunkiem Błogosławionego Jana Pawła II oraz aniołki.

Organizatorka Konkursu wyznaczyła swemu dziełu bardzo ważny cel, a mianowicie zachęcenie wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności Wielkiego Papieża. Już teraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II zaprasza wszystkie chętne szkoły do udziału w czwartej edycji konkursu „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”, który odbędzie się za rok.

Przygotowując się do Beatyfikacji Jana Pawła II, uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach uczcili pamięć swojego Patrona, biorąc liczny udział w konkursach zorganizowanych na cześć Błogosławionego Jana Pawła II.

W konkursie literackim pt. „Kim dla mnie jesteś, Ojcze Święty” zorganizowanym przez z-cę dyr. p. Katarzynę Telkę w szkole podstawowej: I miejsce zajęła Patrycja Januszek z kl. V, II miejsce Aleksandra Woźniak z kl. VI, III miejsce Weronika Lisowicz z kl. IV, wyróżnienie otrzymał Damian Stokłosiński z kl. V.

W konkursie literackim pt. „Co mi powiesz górski strumieniu”,  zorganizowanym przez  p. Renatę Sołtys dla uczniów gimnazjum I miejsce zajęła Karolina Kochan z kl. II.

W konkursie wiedzowym pt. „Jan Paweł II – Blask Świętości” zorganizowanym przez katechetkę p. Katarzynę Gruszczyńską wzięli udział wszyscy uczniowie. I miejsca zajęli: Januszek Patrycja z kl. V, Garstka Maciej z kl. VI, Krasoń Aleksandra z kl. IG, Wojda Patryk z kl. IG, Kubicka Justyna z kl. IG i Machulski Konrad z kl. IG.

Długo zastanawialiśmy się, jak jeszcze namacalnie uczcić Świętość naszego Patrona. Pod kierunkiem p. Agaty Kurdek i p. Beaty Łabęckiej powstał album o Janie Pawle II, który został przygotowany z wykonanych przez dzieci prac. Znalazło się w nim 55 spośród 102 wykonanych kart, które zostały nagrodzone i wyróżnione. Nagrodzeni uczniowie to: Kozera Karol z kl. 0, Olchawa Laura z kl. I, Kochel Karol z kl. II, Szostak Aleksandra z kl. III, Dziewięcka Oliwia z kl. IV, Engel Mateusz z kl. V, Krzyszkowska Aleksandra z kl. V, Sołtys Ilona z kl. VI, Kubicki Daniel z kl. VI, Kubicka Justyna z kl. IG, Krawczyk Dominika z kl. IG, Kubicka sylwia z kl. IIG, Dziewięcka Karolina z kl. IIG, Kurzątkowska Sylwia z kl. IIIG.

Na ręce Wójta Gminy Morawica p. Mariana Burasa oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach p. Dariusza Pabiana składam serdeczne podziękowanie za przekazanie środków finansowych na zakup pamiątkowych albumów i statuetek. Serdeczne podziękowania składam też sponsorom, którzy finansowo wsparli nasze przedsięwzięcie. Dziękuję też ks. Rafałowi Nowińskiemu za wypożyczenie stuły – relikwii należącej do Błogosławionego Jana Pawła II.

Organizator konkursu
mgr Beata Łabęcka

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365