Kwesta na rzecz cmentarza

31 października i 1 listopada 2009 r. odbyła się kwesta na rzecz cmentarza parafialnego w Brzezinach. Została zorganizowana wraz ze scholą parafialną oraz harcerzami ze szkoły w Brzezinach i Kowali. Hasło przewodnie – Człowiek na tyle istnieje, na ile pamiętają o nim inni.

Członkowie Stowarzyszenia oraz dyrektor ZSz w Brzezinach, Dariusz Pabian, kwestowali razem z harcerzami przy bramach cmentarza. Każdy, kto wrzucił ofiarę do puszki, otrzymywał pamiątkową cegiełkę. Młodzież ze scholi parafialnej sprzedawała znicze-cegiełki i książki W cieniu krzyży, w cieniu brzóz. Cały dochód z kwesty w wysokości 4 974,21 zł został wpłacony na konto parafii z przeznaczeniem na odnowienie zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Brzezinach.

By rozbudzić zainteresowanie cmentarzem, przygotowano wielki plakat pt. Zasłużyli na naszą pamięć. Przez trzy dni odwiedzający groby bliskich mogli przeczytać na nim krótkie informacje o zasłużonych ludziach pochowanych na Brzezińskim cmentarzu. Kwesta połączona była również z uczczeniem pamięci tych ludzi przez postawienie na ich grobach od Stowarzyszenia zniczy z pamiątkową plakietką.

Organizatorzy są zadowoleni z pierwszej kwesty, ale mają nadzieję, że kolejne będą jeszcze bardziej owocne i weźmie w nich udział więcej osób.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365