Nadzieja wolontariatu!

W dniu 5 grudnia 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza odbyła się po raz osiemnasty Świętokrzyska Gala Wolontariatu w Kielcach. Jej organizatorami było Regionalne Centrum Wolontariatu, Diecezjalne Centrum Wolontariatu oraz Wolontariat MOPR Kielce.

W trakcie wydarzenia wręczane były nagrody i tytuły dla ponad 40 nominowanych. W ich gronie znaleźli się Mali Społecznicy - wolontaryjna grupa z Akademii Przedszkolaka w Brzezinach. Została nagrodzona tytułem "Nadzieja wolontariatu" za nowatorskie podejście do aktywności społecznej oraz rozwój wolontariatu.

Wyróżnienie zostało przyznane, ponieważ przedszkolaki od najmłodszych lat angażują się w wiele działań wolontaryjnych m.in. wolontariat na rzecz zwierząt, na rzecz osób samotnych, na rzecz ekologii, na rzecz hospicjum, na rzecz historii i kultury, na rzecz seniorów oraz w wolontariat akcyjny. Przy wszystkich akcjach towarzyszy im Miś Wolontariusz.

Gratulujemy!

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365