Nasza Maria - człowiekiem miesiąca

Nasza Maria, tak mówimy o niej na spotkaniach, czyli pani Marianna Węgrzyn, została Człowiekiem Miesiąca Czerwca 2013. Cenimy w niej pracowitość, zaangażowanie, stanowczość, życzliwość i skromność. Te cechy zauważyła też Kapituła Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, która w dniu 26 czerwca 2013 roku przyznała pani Mariannie Węgrzyn tytuł Człowieka Miesiąca. To zaszczytne odznaczenie wręczył uroczyście wójt Gminy Morawica – pan Marian Buras.

Zofia Soboń, prezes TPZM, prowadząca spotkanie, powitała gości, którzy licznie przybyli z Kielc, Brzezin oraz innych okolicznych miejscowości. W dalszej części swego wystąpienia przedstawiła nagrodzoną – pasjonatkę i miłośnika swojej małej  ojczyzny, a także żonę, matkę trzech córek i babcię trojga wnucząt.

Następnie głos zabrała sama laureatka. Pani prezes, opowiadając o swoim życiu, pracy zawodowej i społecznej, oświadczyła, że swoje sukcesy życiowe zawdzięcza także rodzinie. Zebrani dowiedzieli się, że pochodzi z Podlesia (przysiółek w Brzezinach). Po ukończeniu szkoły podstawowej przeniosła się aż na 35 lat do Kielc. Jest absolwentką Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Kielcach, gdzie studiowała filologię polską. Jako nauczycielka języka polskiego pracowała w Szkole Podstawowej nr 15,  następnie w Gimnazjum nr 6 w Kielcach. W swojej pracy nie hierarchizowała uczniów, pomagała uczniom słabym, a także dostrzegała i pielęgnowała talenty u tych wybitnych wychowanków. Jako pedagog angażowała młodzież w różne formy działalności.

Obecnie jest na emeryturze i, jak sama przyznaje, „doba jest dla niej za krótka”. Od 2006 roku mieszka w Brzezinach. Interesuje się genealogią rodzinną. Jej hobby to wyszywanie obrazów techniką haftu krzyżykowego. Dzięki swojej działalności uczyniła wiele dobrego dla społeczności lokalnej. Najważniejsze jest uświadomienie mieszkańcom ich dziedzictwa zawartego w dwóch książkach: W cieniu krzyży, w cieniu brzóz oraz Brzeziny. Nasza mała historia.

Jednym z punktów programu uroczystości był występ pani Małgorzaty Biesagi, koleżanki pani Marii ze szkoły średniej – VI LO im. Juliusza Słowackiego. „Brzezinianki” także nie zapomniały o nagrodzonej. Panie: Cecylia Korban, Daniela Kowalska i Marianna Parlicka-Słowik również zaszczyciły swoją obecnością tę zacną uroczystość i skierowały do bohaterki wieczoru ciepłe słowa oraz gratulacje. Spotkanie upłynęło w serdeczniej atmosferze, przy poczęstunku przygotowanym przez panie kucharki z Przedszkola Samorządowego w Morawicy.

Uwieńczeniem wspaniałej uroczystości były kwiaty i życzenia, wręczane przez wójta Gminy Morawica – pana Mariana Burasa, Przewodniczącego Rady Gminy – pana Janusza Wojtysia, zarząd SPBiP, przedstawicieli TPZM oraz rodzinę i przyjaciół.

/AZ/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365