Niewidoma Matka Niewidomych w Brzezinach

W niedzielę 27 lutego 2022 r. w brzezińskiej parafii gościliśmy Siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, które dokonały uroczystego wprowadzenia relikwii swojej założycielki bł. Elżbiety Róży Czackiej.

Nowa brzezińska patronka powołała także Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi oraz Zakład dla Niewidomych w Laskach. Miejsce to stało się ośrodkiem duchowości franciszkańskiej, przyciągało ludzi poszukujących; jest miejscem, gdzie cierpienie spowodowane brakiem wzroku, przyjmowane jest z męstwem i pogodą; gdzie na równych prawach współpracują ze sobą osoby niewidome, pracownicy świeccy i siostry zakonne.

Siostry w Brzezinach przybliżały postać i dzieło Błogosławionej. Przywiozły z sobą książkę w języku Braille, którą możemy było obejrzeć oraz maszynę do pisania w tym języku, którym posługiwała się Błogosławiona Róża Czacka. Po Mszach św. każde dziecko mogło podejść i otrzymać kartkę z wypisanym swoim imieniem w piśmie dla niewidomych.

Tego dnia za przyczyną błogosławionej Elżbiety Róży błagaliśmy Pana szczególnie o pokój na Ukrainie, o pokój na świecie. Niech otworzą się oczy tych, których zaślepia grzech, zło, nienawiść i pycha. Prosiliśmy także, by nasze oczy zawsze były szeroko otwarte na Bożą Miłość.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365