Nowe władze OSP

5 marca 2011 r. w remizie w Brzezinach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz druhów przybyli na nie wójt Gminy Morawica Marian Buras, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Lucjan Pietrzczyk, Przewodniczący Rady Gminy Morawica Janusz Wojtyś oraz Gminny Komendant OSP Władysław Stójwąs.

Zebrani strażacy wybrali swoje nowe władze.

Zarząd w składzie:

Prezes - Marcin Frankowicz
Naczelnik - Paweł Machulski
Sekretarz - Marek Zegadło
Skarbnik - Wiesław Januszek
Gospodarz - Krzysztof Malicki

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Jerzy Klimczak
Członek - Wiesław Gruszczyński
Członek - Tomasz Znój

Delegaci na zjazdy gminne:

Edward Malicki
Czesław Kubicki
Jerzy Klimczak

Życzymy nowym władzom prężnego działania i powodzenia w zarządzaniu.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365