Nowiny ze Stowarzyszenia

W niedzielne popołudnie 6 marca 2011 w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola odbyło się walne zebranie jego członków. Podczas niego zarząd przedstawił merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za rok 2010. Ustalony został także plan działań na rok bieżący:

1. Festyn Rodzinny
2. Piknik Artystyczny
3. Wydanie książki o Brzezinach
4. Renowacja nagrobków
5. Kwesta na rzecz odnowy cmentarza
6. Prowadzenie przedszkola
7. Konkurs Fotograficzny
8. Współpraca z miejscowościami o nazwie Brzeziny
9. Cykliczne spotkania pod hasłem "Brzezińskie Rody"
10. Prowadzenie strony internetowej miejscowości

Kolejnym punktem było przyjęcie uchwały przyznającej Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia panu Józefowi Mellerowi. W jej uzasadnieniu czytamy: "Pan Józef Meller jest mieszkańcem Swarzędza, ale jego rodzina ze strony matki wywodzi się z Podwola. Od kilku lat pan Meller poszukuje na terenie parafii Brzeziny śladów swojej rodziny i szuka kontaktów z mieszkańcami oraz instytucjami. Jest wiernym sympatykiem Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, śledząc dzięki stronie internetowej jego poczynania. W ostatnich dniach wyraził chęć wstąpienia do Stowarzyszenia i przesłał wypełnioną deklarację. Ze względu jednak na dużą odległość uniemożliwiającą czynne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia Zarząd wnioskuje o przyjęcie pana Józefa Mellera jako członka honorowego."

Do Stowarzyszenia przystąpiły także dwie nowe osoby: Justyna Dziadczykowska i Kazimierz Kowalik.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365