Nowy Arcybiskup

W sobotę 10 czerwca 2017 roku o wczesnych godzinach rannych 60-osobowa grupa parafian z Brzezin wyjechała pielgrzymką do Białegostoku. Tego dnia w archikatedrze białostockiej odbyły się święcenia biskupie oraz ingres ks. abp Tadeusza Wojdy. W uroczystości tej wzięło udział łącznie ok. 100 osób z parafii Brzeziny, razem z rodziną i OSP Kowala. Parafianie ofiarowali nowemu arcybiskupowi obraz przedstawiający scenę chrztu świętego w brzezińskim kościele. Mieszkańcy Kowali przekazali pektorał, a dalsza rodzina - srebrny łańcuch do krzyża.

Głównym szafarzem święceń był J. Em. Ks. Kardynał Fernando Filoni, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Po uroczystościach w katedrze parafianie zostali zaproszenia na ciepły poczęstunek. W drodze powrotnej zatrzymali się w Sanktuarium bł. Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku, by za Jego wstawiennictwem prosić o łaski dla nowego arybiskupa pochodzącego z Parafii Brzeziny.

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda urodził się 29 stycznia 1957 w Kowali w rodzinie Władysława i Anieli Wojdów. Ukończył szkołę podstawową w Kowali w 1972 roku. Cztery lata później zdał maturę, po której wstąpił do Nowicjatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni). Swoją drogę powołaniową zawdzięcza ks. Janowi Nowobilskiemu, wikariuszowi parafii brzezińskiej, wspaniałemu i świętemu kapłanowi, który pokierował go do Pallotynów (jego wujem był błogosławiony ks. Józef Stanek, SAC, kapelan Powstania Warszawskiego, męczennik). W latach 1977-1983 ks. Tadeusz studiował Filozofię i Teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a od 1980 r. Teologię Fundamentalną na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dnia 8 maja 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie jako współpracownik Sekretariatu Misyjnego SAC w Ząbkach. W roku 1989 zrobił doktorat z Misjologii na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. Od 1990 pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W 2012 roku został podsekretarzem tej kongregacji. Był także kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie i Czerwonego Krzyża Włoskiego przy Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych. 12 kwietnia 2017 papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Oportet praedicari Evangelium” (Potrzeba, aby Ewangelia była głoszona). Święcenia biskupie i ingres do katedry białostockiej odbyły się 10 czerwca 2017 r.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365