O Janie Pawle II wiedzą wiele

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” – te słowa św. Jana Pawła II są mottem konkursu dedykowanego Jego osobie.

VII edycja odbyła się w brzezińskiej szkole dnia 19 maja 2015 roku. Zgromadziła reprezentacje 17 szkół z województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie rozpoczęła modlitwa poprowadzona przez ks. Rafała Nowińskiego. W pięciu przygotowanych konkurencjach 3-osobowe zespoły wykazały się dużą wiedzą na temat papieża Jana Pawła II. Jury pracowało intensywnie, by wyłonić zwycięzcę. Miejsca na podium zajęły I - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie, II – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach, III – Zespół Szkół im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy. Na zwycięzców i pozostałych uczestników czekały nagrody ufundowane przez sponsorów. W ramach konkursu odbyła się również specjalnie na ten dzień przygotowana cześć artystyczna, w której wzięli udział uczniowie i absolwenci brzezińskiej szkoły. Za przygotowanie imprezy odpowiadała nauczycielka Beata Łabęcka.

Impreza odbyła się pod patronatem Metropolity Krakowskiego, Biskupa Kieleckiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starosty Kieleckiego, Wójta Gminy Morawica.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365