O stowarzyszeniu

Siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin:
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica
gmina Morawica
powiat kielecki
województwo świętokrzyskie
www: brzeziny.org.pl
e-mail: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com
Rok rejestracji: 2008
KRS: 0000313677
REGON: 260256703
NIP: 657 280 36 77 

 

Zarząd Stowarzyszenia:
Marianna Węgrzyn - prezes
Grzegorz Buras - wiceprezes
Alicja Zawadzka - sekretarz
Teresa Kaczor - skarbnik

Prezes Honorowy:
Janusz Wojtyś

Komisja Rewizyjna:
Zofia Baranowska – przewodniczący
Mieczysław Korban – członek
Małgorzata Zegadło – członek

Konto bankowe: 79 84930004 0070 0209 6351 0001
Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy

Członkowie Honorowi:
1. Daniela Kowalska
2. Józef Meller
3. śp. Adam Żarnowski
4. Marian Buras
5. Helena Lużyńska
6. Ryszard Znój

Historia

Współcześni mieszkańcy, idąc w ślady swych aktywnych społecznie poprzedników, postanowili założyć Stowarzyszenie, by działać na rzecz miejscowości i środowiska lokalnego. Zebranie założycielskie miało miejsce 10 lutego 2008 roku w Zespole Szkół w Brzezinach. Trzydziestu czterech obecnych członków założycieli podjęło uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola.  Uchwalono również Statut i wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Komitet Założycielski (Janusz Wojtyś, Monika Malicka, Damian Zegadło, Zygmunt Pisarek, Paweł Machulski i Wiesława Domańska) zajął się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do zarejestrowania stowarzyszenia. 17 września 2008 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Odtąd datuje się jego istnienie i działalność.

W pierwszym Zarządzie znaleźli się: Janusz Wojtyś – prezes, Grzegorz Buras – wiceprezes, Marianna Węgrzyn – sekretarz, Teresa Kaczor – skarbnik. W 2010 roku nastąpiła zmiana
w zarządzie – Marianna Węgrzyn została prezesem, a sekretarzem Alicja Zawadzka. W 2020 roku zmieniono nazwę organizacji na Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin.

W czasie działalności Stowarzyszenia dużo się w naszej miejscowości wydarzyło i zmieniło. Powstały dwie publikacje o charakterze monograficznym na temat przeszłości miejscowości: W cieniu krzyży, w cieniu brzóz. Monografia cmentarza parafialnego w Brzezinach (2009) i Brzeziny. Nasza mała historia (2012),  oraz folder promujący Brzeziny i Podwole. Wydane zostały trzy tomiki wierszy, a z okazji jubileuszu parafii album Z wiarą przez pokolenia (2015). Powstała dwutomowa praca zbiorowa pt. Historia życiem pisana. Brzezińskie Rody (2020, 2021). Organizowane spotkania promocyjne gromadziły zawsze rzesze mieszkańców. Odbyło się 18 imprez plenerowych (festyny rodzinne, pikniki artystyczne), w tym 10 edycji Biegu o Laur Brzezin. Wydano siedem numerów biuletynu „Brzezina” prezentującego najważniejsze wydarzenia z życia wsi

W 2010 roku uruchomiona została strona internetowa miejscowości prowadzona i utrzymywana przez Stowarzyszenie, która jest bogatym źródłem informacji o ważnych wydarzeniach, również parafialnych. W 2023 roku powstała jej druga wersja.

Od 2010 roku Stowarzyszenie prowadziło punkt przedszkolny z czterema oddziałami. Dziś jest to Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”, do którego uczęszcza ponad 110 dzieci. To druga co do wielkości placówka tego typu na terenie Miasta i Gminy Morawica, prowadzona przez organizację pozarządową.

Od początku istnienia Stowarzyszenie organizuje wspólnie z Parafią kwesty na rzecz cmentarza parafialnego. Dzięki zebranym środkom do roku 2023 odnowiono ponad trzydzieści najbardziej zniszczonych zabytkowych nagrobków. Wykorzystując prawosławny nagrobek na cmentarzu, stworzono symboliczny grób ekumeniczny. Wybudowano też Mur Pamięci Ofiar Wojen.

Okazjonalnie organizowane były wystawy starych fotografii, np. ślubnych i weselnych, czy też przedstawiających Brzeziny sprzed kilkudziesięciu lat. Odbywały się cykliczne spotkania genealogiczne pod hasłem „Brzezińskie Rody”.  Zrealizowany został projekt „Przeszłość żyje w nas” – indeksacja cmentarza parafialnego i stworzenie cyfrowej bazy informacji. Dla zachowania dawnych zwyczajów przeprowadzono działania pn. „Wehikuł Tradycji”. Na wiele projektów i działań pozyskiwane były środki unijne, samorządowe oraz od firm i osób prywatnych.

Od 2014 roku Stowarzyszenie ma pod opieką Świetlicę Wiejską „Przy Fontannie”, gdzie odbywają się zajęcia świetlicy środowiskowej oraz inne zajęcia dla dzieci i dorosłych, spotkania i uroczystości. Staraniem Zarządu i niektórych członków powstała Izba Regionalna, gdzie zgromadzono sprzęty i przedmioty codziennego użytku z dawnych lat, wytwory rękodzieła i rzemiosła oraz zdjęcia i dokumenty archiwalne.

Stowarzyszenie dba również o poprawę estetyki otoczenia. Dzięki wielogodzinnym systematycznym pracom porządkowym i pielęgnacyjnym wypiękniało centrum Brzezin, które jest dziś wizytówką miejscowości. Powstała dzięki dotacjom kopalni „Lafarge” wiata, przekształcona ze starej stodoły, służy mieszkańcom oraz turystom i przejezdnym.

Od roku 2015 działa przy Stowarzyszeniu ponad dwudziestoosobowa Grupa Teatralna, która przygotowała i przedstawiła łącznie siedem spektakli o różnej tematyce. W 2019 roku została uhonorowana I Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w Dziedzinie Kultury.

W celach edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych organizowane są coroczne wycieczki pod hasłem: „Szlakami historii”. Łącznie odbyło się kilkanaście dwu- lub trzydniowych wyjazdów w różne miejsca Polski, a nawet za granicę, do Wilna. Od 2019 roku chętni członkowie uczestniczą również w rajdach pieszych po okolicy pod hasłem „Korona Brzezin”, zdobywając kolejne szczyty.

Wszystkie te działania są możliwe dzięki zaangażowaniu i bezinteresownym wysiłkom osób należących do Stowarzyszenia. Wpływają na ożywienie i uatrakcyjnienie życia miejscowości, przybliżenie jej przeszłości mieszkańcom, większą estetykę otoczenia. Brzeziny nie są już anonimową wioską w Polsce i mają się czym pochwalić. A członkowie Stowarzyszenia czują się w swoim gronie jak w rodzinie.

Oprac. Marianna Węgrzyn

 

DOKUMENTY STOWARZYSZENIA

Statut Stowarzyszenia

Deklaracja członkowska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za lata 2008-2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za lata 2010-2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2022

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365