Od powietrza, głodu, ognia i wojny...

Pięknym zwyczajem, praktykowanym od wieków w polskich parafiach, jest obrzęd błogosławieństwa pól.  W parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach poświęcenia łąk i pól dokonuje ks. proboszcz i ks. wikariusz. Do specjalnie przygotowanej na ten czas kapliczki bądź krzyża przydrożnego przybywa kapłan, by razem ze zgromadzonymi mieszkańcami okolicy odśpiewać suplikację. Następnie odmawiane są modlitwy o urodzajne plony i następują symboliczne pokropienie wodą święconą.

W bieżącym roku poświęcenie pól w naszej parafii odbyło się 15 maja w Nidzie (połączone z mszą św. w kaplicy), 22 maja w Kowali oraz 5 czerwca w Brzezinach i na Podwolu.

"Święty Boże! Święty Mocny! Święty a Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.
Od nagłej a niespodzianej śmierci, zachowaj nas Panie.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie."

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365