OSP Brzeziny

Zarząd OSP Brzeziny

prezes - Patryk Wojda
naczelnik - Tomasz Frankowicz
z-ca naczelnika - Mateusz Nosek
skarbnik - Andrzej Nosek
sekretarz - Paweł Wojda
gospodarz - Sebastian Nosek

Komisja Rewizyjna OSP Brzeziny

przewodniczący - Mariusz Pańtak
członek - Kamil Gruszczyński
członek -

 

Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach powstała w 1928 roku. Jej założycielem i pierwszym prezesem był ówczesny proboszcz, ks. Piotr Mączka. Jego zastępcą został Jan Stachura, a naczelnikiem Jan Frankowicz. W skład pierwszego Zarządu weszli jeszcze: Jan Rabiej i Józef Baran.

By zdobyć fundusze na wyposażenie OSP, zaczęto organizować zbiórki i imprezy rozrywkowe. Pieniądze pochodziły też ze składek członkowskich. W 1929 roku zakupiono hełmy, pasy i toporki oraz kilka metrów węża i ręczną sikawkę. Mundury kupili sobie sami strażacy. Zaistniała potrzeba budowy remizy strażackiej. Zajął się tym już nowy naczelnik, Jan Rabiej. Do budowy przystąpili wszyscy mieszkańcy, a największy udział w tym mieli: Franciszek Frankowicz, Jakub Gajek, Jan Jędrocha, Stanisław Jędrocha, Władysław Kubicki, Władysław Materek, Szczepan Rutkowski, Józef Tkacz.

W latach wojny OSP w Brzezinach nie zaprzestała swojej działalności. Zebrania strażackie wykorzystywano do umacniania ducha patriotycznego i rozwijania działalności konspiracyjnej. W szeregach straży młodzi chłopcy szukali schronienia przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Niemiec.

Po wojnie strażacy jako jedni z pierwszych stanęli do odbudowy ze zniszczeń wojennych. Nie szczędzili sił przy budowie dróg, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. Mimo trudnej sytuacji wyposażenie OSP wzbogaciło się o motopompę M-200, samochód „Zis-5”, a następnie samochody ciężarowe „Steyer” i „Mercedes”. Kolejnymi naczelnikami byli: Franciszek Frankowicz i Franciszek Rabiej. Zbudowana wiele lat temu remiza była już niewystarczająca, dlatego powstał pomysł wybudowania nowego, dużego Domu Strażaka. Po załatwieniu wszystkich formalności przystąpiono do budowy. Plac usytuowany obok szkoły ofiarowali na ten cel Władysława i Tadeusz Kołbusowie. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności społeczeństwa oraz ówczesnego Zarządu powstał budynek, który służy do dziś, nie tylko strażakom. W składzie Zarządu wówczas byli: prezes – Piotr Socha, naczelnik – Franciszek Kuryga, zastępca – Marian Puchała, skarbnik – Jan Znój, sekretarz – Józef Piotrowski. W uznaniu wysiłku włożonego w budowę strażnicy jednostka otrzymała w 1975 roku samochód gaśniczy GM.

W latach 90-tych remiza była rozbudowywana i remontowana. Druhowie od zawsze byli organizatorami zabaw i dyskotek (obowiązkowo podczas odpustu parafialnego). Po urządzeniu zaplecza kuchennego i sanitariatów w dobudowanej części remizy zaczęto też wynajmować pomieszczenia na imprezy okolicznościowe, np. wesela.

Powołany w 2021 roku nowy zarząd zaczął aktywnie działać na rzecz swojej jednostki oraz społeczności lokalnej. 11 marca 2023 roku w siedzibie w Brzezinach jednostka OSP Brzeziny otrzymała decyzję o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rangę uroczystości podniosła obecność zaproszonych gości, w tym między innymi: senatora Krzysztofa Słonia, Komendanta Miejskiego PSP bryg. Mariusza Góry czy prezesa ZP ZOSP RP druha Ireneusza Żaka. To ogromna nobilitacja dla strażaków z Brzezin, gdyż znaleźli się w elicie ochotniczych straży pożarnych.

Jednostka OSP Brzeziny liczy ok. 40 druhów, natomiast osób przeszkolonych, wyjeżdzających do akcji, jest około 20. Ci strażacy strzegą bezpieczeństwa mieszkańców przez całą dobę, w każdej chwili są gotowi wyjechać do akcji ratowniczo-gaśniczych. Przy OSP Brzeziny powstała również młodzieżowa drużyna pożarnicza, w której skład wchodzi blisko 20 osób.

Strażacy nie tylko pomagają ludziom, ratując ich dobytek podczas klęsk żywiołowych. Zgodnie z wieloletnią tradycją uświetniają też w galowych mundurach ważne uroczystości kościelne i gminne, tj. procesja na Boże Ciało, warta przy grobie Pana Jezusa przed Wielkanocą, procesja rezurekcyjna, wizyta ks. biskupa czy gminne dożynki.

Opr. Marianna Węgrzyn

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365