Patron dzieci w Brzezinach

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” Takimi słowami kończyła się niedzielna Ewangelia 19 lutego 2017 r. Jest to piękna zachęta Pana Jezusa do dążenia do świętości.

Tego dnia Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach otrzymała kolejnego patrona, jako przykład w drodze do nieba. Podczas uroczystej Eucharystii o godz. 10.00 s. Andrea Kubacka ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej z Jędrzejowa wprowadziła do kościoła relikwie pierwszego stopnia bł. Edmunda Bojanowskiego, wyznawcy. W orszaku procesyjnym szli także kapłani: ks. kan. Józef Knap, ks. Marek Jędrocha SDS, ks. Waldemar Wrzesień oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” z Brzezin. To najmłodsi nieśli relikwiarz w kształcie Oka Opatrzności Bożej ufundowany przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola.

Błogosławionemu Edmundowi bliskie były dzieci, szczególnie te, z terenów wiejskich, dla których zakładał ochronki. Umiłowanie prostego ludu, głoszenie Ewangelii, podejmowanie nowych dzieł miłosierdzia, wytrwała i ufna modlitwa charakteryzowały tego błogosławionego czasu rozbiorów. Ewenementem jest to, że jako osoba świecka założył żeńskie zgromadzenie. Życie i misję błogosławionego na wszystkich mszach świętych przybliżała s. Andrea.

Błogosławiony Edmund powiedział: „Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wyniszcza, a drugim przyświeca.” Niech piękne życie błogosławionego Edmunda będzie inspiracją szczególnie dla osób świeckich w głoszeniu Ewangelii i w trosce o Kościół.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365