Patron pokoju, ekologii, radości...

W środku wakacji, w niedzielę 31 lipca 2022 roku do grona brzezińskich patronów dołączył św. Franciszek z Asyżu, który swoim życiem zainspirował przez wieki wielu w drodze do świętości. Wprowadzenia jego relikwii dokonali jego duchowi synowie z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z Krakowa.

Oprawę liturgii uroczystej Eucharystii przygotowała schola parafialna. Na specjalnie przygotowanym na ten dzień ołtarzyku z pięknymi kwiatami został umieszczony drewniany relikwiarz z podobizną św. Franciszka, ufundowany przez rodzinę z Brzezin.

Żywot tego wielkiego Patrona przypomina jak żyć pokojem Chrystusowym i nieść go innym ludziom, co w obecnych czasach jest bardzo potrzebne. Prosta, pełna pokory, ufności oraz zachwytu nad pięknem stworzenia droga życia świętego Franciszka jest od wieków niedoścignionym wzorem dla wielu. Parafia Brzeziny w 1921 roku cieszyła się obecnością jego relikwii, które zaginęły przez zawieruchy wojenne. Wówczas w parafii istniał III Zakon Świętego Franciszka, liczący 90 osób. Współcześnie z parafii Brzeziny w różnych zgromadzeniach zakonnych o duchowości franciszkańskiej przebywa 11 osób. Dwa lata temu na ścianie Świetlicy Środowiskowej w Brzezinach powstał mural dedykowany św. Franciszkowi i „Pieśni Słonecznej”, a od ponad 100 lat jego figura umieszczona jest w bocznym ołtarzu naszej świątyni.

Niech Święty Franciszek wyprasza u Pana o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, parafii, naszych rodzinach i w naszych sercach.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365