Paweł Kowalski

Artysta plastyk i rzeźbiarz mieszkający w Brzezinach. Talent plastyczny przejawiał już w szkole podstawowej. Zachęcany przez ówczesnego dyrektora, Tadeusza Wotlinskiego, brał udział we wszystkich konkursach plastycznych i wszystkie wygrywał. Po skończeniu podstawówki poszedł jednak do szkoły zawodowej. W 1993 r. zdał egzamin czeladniczy i zdobył dyplom stolarza. Wtedy zdecydował się na złożenie dokumentów do Liceum Plastycznego. Po zdanym egzaminie został zakwalifikowany od razu do kl. II. Wybrał kierunek rzeźbiarski.

Nadal rysuje, przeważnie ołówkiem, czasem tuszem, rzeźbi również w glinie. Przed uroczystością nadania szkole w Brzezinach imienia Jana Pawła II został poproszony o wykonanie popiersia Patrona. Z zadania wywiązał się znakomicie.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365