PC ŚDM 2016

Wieczorem 22 października 2014 roku, kiedy Kościół wspominał świętego Jana Pawła II, plebanię w Brzezinach opanowali młodzi. Przyszli "zrobić raban", o który poprosił papież Franciszek.

Spotkanie, w którym uczestniczyli także ks. Józef Knap - proboszcz, ks. Waldemar Wrzesień - wikariusz oraz Damian Zegadło z Diecezjalnego Centrum ŚDM miało na celu powołanie Parafialnego Centrum Światowych Dni Młodzieży 2016 w parafii Brzeziny. Pierwsze dyskusje i przybliżenie tematyki ŚDM odbyły się przy pizzy. Po poczęstunku zaczęła się "burza mózgów" - Co można zrobić w ramach przygotowań do spotkania, które odbędzie się w 2016 roku w Krakowie? Pomysłów nie brakowało, a kolejne pojawią się w późniejszym czasie. Na koniec wszyscy udali się do brzezińskiego kościoła, by ucałować relikwie św. Jana Pawła II, inicjatora Światowych Dni Młodzieży. PC ŚDM w parafii Brzeziny zostało powołane jako drugie z kolei centrum w diecezji kieleckiej.

Członkami PC ŚDM 2016 w parafii Brzeziny są

Tomasz Korban (młodzi na modlitwie)
Szymon Kruk (młodzi w działaniu)
Aleksanda Kuc (młodzi w grupie)
Piotr Młynarczyk (młodzi w sieci)

/KP/

Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych z całego świata, którzy razem ze swoimi duszpasterzami, biskupami i Ojcem Świętym gromadzą się w jednym miejscu, by wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. Pomysłodawcą i inicjatorem ŚDM był święty Jan Paweł II, którego w liturgii Kościół wspomina dzisiejszego dnia. Pierwsze spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą, miało miejsce w roku 1984 nie nosiło jeszcze nazwy Światowych Dni Młodzieży, dało jednak impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego. Jak dotąd odbyło się już XXIX Światowych Dni Młodzieży, z czego 12 w wymiarze międzynarodowym. Najbliższe takie wydarzenie odbędzie się w 2016 roku w Krakowie. W celu przygotowania do tego wydarzenia powołane zostały Diecezjalne Centra Przygotowań do ŚDM Kraków 2016, które już od kilku miesięcy pracują nad organizacją spotkania. Światowe Dni Młodzieży składają się z dwóch etapów: diecezjalnego kiedy to młodzież z różnych zakątków świata przyjeżdża do poszczególnych diecezji kraju, który organizuje spotkanie, gdzie we wspólnocie diecezjalnej odkrywają swoją wiarę, ubogacają się, bawią, zwiedzają. Oraz obchodów centralnych w czasie, których młodzi ludzie, zawiązując wspólnotę oczekują na kulminacyjny punkt Spotkania, nocne czuwanie oraz Mszę świętą pod przewodnictwem Ojca Świętego. Wszystkie polskie diecezje, w ramach przygotowań do ŚDM 2016 wskazały biblijną nazwę, z którą się utożsamiają, i która będzie hasłem Tygodnia w Diecezji poprzedzającego główne uroczystości ŚDM w Krakowie. W ten sposób chciano pokazać, że Polska jest „przestrzenią miłosierdzia” (campus misericordiae) tak jak była nią Ziemia Święta. Nasza diecezja przybrała nazwę „Emmanuel”, która przypomina o miejscu w Polsce, gdzie po raz pierwszy wspomniano iż „Boga z nami”. To w Wiślicy, znajdują się historycznie potwierdzone ślady udzielenia chrztu miejscowej ludności przez św. Metodego już ok. roku 880. Podczas etapu diecezjalnego młodzi z całego świata będą gościć także w naszej parafii. Ważne jest byśmy się do tego czasu dobrze przygotowali, nie tylko organizacyjnie ale i duchowo.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365