Pielgrzymka

Dnia 10.10.2013 roku na Jasnej Górze odbył się XIII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Brzezinach.

W programie pielgrzymki znalazła się Msza święta o godzinie 11.00 z udziałem pocztów sztandarowych szkół pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Ks. Bp. Henryka Tomasika. W czasie liturgii eucharystycznej poświęcono pamiątkowe krzyżyki z napisem „Jezu Ufam Tobie”. Po zakończonej Mszy świętej nastąpiła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej. Po czym wszyscy wysłuchali treści listu do Ojca Świętego Franciszka.

W wyjeździe do Częstochowy udział wzięło trzydzieścioro uczniów z naszej szkoły. Opiekę nad nimi sprawowało czworo nauczycieli, którym pragniemy serdecznie podziękować za podjęcie się trudu i odpowiedzialności. Byli to: kierownik pielgrzymki p. Katarzyna Gruszczyńska, ks. Dariusz Miler,  p. Agata Kurdek oraz p. Aleksandra Głodek.

Przy organizacji wyjazdu dużą życzliwością i zrozumieniem wykazał się nasz pan Dyrektor - Krzysztof Kubicki. Koszty przejazdu natomiast były wydatnie niższe dzięki serdecznemu wsparciu sołtysa Brzezin - pana Roberta Młynarczyka oraz Redakcji Pisma Parafialnego SANCTUS, za co pragniemy wyrazić szczególne podziękowania.

                                                                   Katarzyna Gruszczyńska

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365