Płk Franciszek Tomsa Zapolski

Pułkownik dyplomowany wojska polskiego, od 1934 roku właściciel dworu na Bożkach. Urodził się w Czerniowcach koło Lwowa. Działał w strzelcach Piłsudskiego, potem służył w Legionach. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie został ciężko ranny. Za zasługi otrzymał krzyż Virtuti Militari. Brał udział w wielu bitwach kampanii wrześniowej, a pod Janowem Lubelskim dostał się do niewoli. Jako wyższy oficer umieszczony został w oflagu w Murnau, który opuścił dopiero po wyzwoleniu. Z wojennej tułaczki wrócił w czerwcu 1947 roku. Rodzina była z tego powodu szykanowana przez UB. W nocy z 7 na 8 listopada 1947 roku został ciężko ranny podczas rzekomo rabunkowego napadu na dom i po kilku godzinach zmarł. Z rąk UB zginął człowiek zasłużony dla Polski, gdyż uznano go za niebezpiecznego dla władzy ludowej z racji posiadanej wiedzy wojskowej i umiejętności strategicznych. Został pochowany na cmentarzu w Brzezinach.

(za: "W cieniu krzyży, w cieniu brzóz" M. Węgrzyn)

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365