Po zebraniu wiejskim

Dnia 1 września 2019 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach odbyło się zebranie wiejskie. W jego trakcie zostały podzielone pieniądze z Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

Podział środków wygląda następująco:

- Organizacja Dnia Seniora 70+ - 1 500 zł

- Organizacja Pikniku Rodzinnego - 4 000 zł

- Wykonanie lamperii w świetlicy wiejskiej (100m2) - 4 500 zł

- Doposażenie sali KGW w Brzezinach - 2 000 zlł

- Dokończenie remontu kuchni w sali OSP Brzeziny - 15 000 zł

- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy z zakupem urządzeń siłowni zewnętrznej - 18 000 zł

- Bieżące wydatki sołectwa Brzeziny - 751,30 zł

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365