Pomóżmy w zachowaniu pamięci o naszych przodkach

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola realizuje nowatorskie zadanie pn. „Przeszłość żyje w nas” - upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego i ochrona dóbr kultury.

Jego głównym celem jest szczegółowa dokumentacja i stworzenie cyfrowej bazy informacji o osobach zamieszkujących w przeszłości parafię Brzeziny. W ramach projektu powstała mapa zabytkowego cmentarza parafialnego i została umieszczona na serwerze internetowym. Następnym krokiem będzie zebranie informacji w terenie na temat osób spoczywających na brzezińskiej nekropolii. Wszystkie uzyskane dane wraz z fotografiami nagrobków zostaną naniesione na mapę.

W bazie cyfrowej będzie można odnaleźć lokalizację konkretnego grobu, zobaczyć jak wygląda, dowiedzieć się kim była dana osoba i poznać jej przodków. Wyszczególnione zostaną także nagrobki o wysokich walorach artystycznych i kulturowych. Znajdzie się tam również dokumentacja dotycząca renowacji zabytkowych grobów za pieniądze pochodzące z kwest (organizowanych przez stowarzyszenie i scholę parafialną). Poprzez dotychczasowe działania udało się ustalić, że na cmentarzu brzezińskim spoczywa wielu partyzantów, nauczycieli, artystów regionalnych, społeczników. Działania projektowe pomogą zdobyć informacje i zachować pamięć również o osobach nieznanych a ważnych dla społeczności lokalnej, którzy np. bezpłatnie leczyli ludzi, zakładali organizacje społeczne bądź byli przedstawicielami zapomnianych zawodów.

W ramach działań projektowych zostanie nawiązana współpraca ze szkołami (podstawowe, gimnazja, średnie) z terenu gminy Morawica. Nauczyciele i uczniowie otrzymają pełną informację na temat zadania „Przeszłość żyje w nas” i zostaną zachęceni do wykorzystania danych z cyfrowej bazy informacji w edukacji. Dzięki zawartym w niej wiadomościom atrakcyjniejsze mogą stać się zajęcia z historii, języka polskiego, sztuki, religii, wiedzy o społeczeństwie. Stowarzyszenie nawiąże także współpracę z instytucjami kultury z regionu i portalami genealogicznymi. Zrealizowanie projektu pomoże także w podejmowaniu kolejnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej i zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu.

Ze względu na ograniczenia finansowe w tym roku zostanie zrealizowany jedynie pierwszy etap zadania. W przyszłości planowane jest udostępnienie bazy na odrębnym portalu internetowym, aby ułatwić dostęp do wszelkich zgormadzonych informacji.

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które mają informację o zmarłych pochowanych na cmentarzu w Brzezinach o dostarczanie informacji na ich temat. Pomoże to w skompletowaniu dokumentacji dotyczącej byłych mieszkańców tych terenów. Wszystkie informacje (np. dane osób z grobów anonimowych, ciekawe wydarzenia z życia zmarłych, nazwiska przodków) oraz zdjęcia (stare fotografie cmentarza oraz osób pochowanych) prosimy o przesyłanie na adres e-mail: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com bądź bezpośrednio do koordynatora zadania Damiana Zegadło.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365