Porządki w centrum Brzezin

Przez trzy kolejne soboty lutego duża grupa mieszkańców pracowała nad poprawą estetyki otoczenia świetlicy i fontanny w Brzezinach.

Plac Ks. Augusta Żołątkowskiego leżący w centrum miejscowości, w pobliżu szkoły i kościoła, nie prezentował się zbyt ciekawie. Zasłaniały go wielkie stare drzewa oraz porozrastane dziko krzewy i chaszcze. Po każdej większej wichurze chodniki zasłane były gałęziami, a liście zanieczyszczały wodę w fontannie. Rowy były niedrożne.

Radnym Brzezin oraz członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola od dawna leżało na sercu uporządkowanie tego miejsca, by stało się wizytówką miejscowości. Sołtys Ryszard Znój zadbał o uzyskanie stosownych pozwoleń i przystąpiono do prac. W ruch poszły piły, siekiery i grabie. Do akcji włączyły się osoby z Rady Sołeckiej, z Zespołu "Brzezinianki", ze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz niezrzeszeni mieszkańcy Brzezin. W sumie pracowało około 30 osób. Drzewa zostały poprzycinane, a niektóre całkiem wycięte. Zniknęły szpecące chaszcze. Odsłonił się widok na fontannę i świetlicę.

Przy okazji usunięto zalegające w rowach gałęzie, posprzątano leżące wszędzie butelki i puszki, wygrabiono śmieci oraz uschnięte liście i badyle. W przerwie prac można było się posilić pysznymi kiełbaskami z ogniska od firmy pana Sławomira Woźniaka. Dzięki wsparciu Miasta i Gminy Morawica wycięte krzaki i gałęzie zostały uprzątnięte przez pracowników ZGK. Pozostało jeszcze dokończenie prac porządkowych, a miejsce to będzie się prezentować naprawdę dobrze, zwłaszcza gdy roślinność się zazieleni wraz z nadchodzącą wiosną.

Wszystkim, którzy nie szczędzili swoich sił i czasu dla wspólnego dobra, i tym, którzy wsparli naszą akcję, składamy serdeczne podziękowanie.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365